Пошаљите ову адресу пријатељу

E-mail Вашег пријатеља:

Ваше име:

Ваш e-mail:

Тема поруке:

Пошаљите Одустаните

Рачуни

Према Одлуци о начину плаћања комуналних услуга на територији Града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 24/2003, 11/2005, 2/2011, 34/2014 и 19/2017 ) корисници комуналних производа и услуга обавезни су да плаћају прописане надокнаде.

Накнаду за комуналне услуге и производе кроз Систем обједињене наплате плаћају:

 • закупци станова у државној и друштвеној својини
 • власници станова
 • корисници службених станова
 • корисници гаража
 • власници породичних стамбених зграда
 • власници и закупци гаража

Власници и закупци пословних просторија посебно плаћају услуге даљинског грејања и водoвода и канализације.

Корисник који намерава да почне/престане да користи одређени стан, кућу или гаражу, односно пословну просторију, дужан је да писаним путем са неопходном документацијом, обавести ЈКП "Инфостан технологије" о дану када ће престати да користи стан или гаражу, односно пословну просторију.

Ако корисник комуналних услуга изгуби или на други начин уништи јединствену уплатницу, дужан је да то без одлагања пријави било којој експозитури ЈКП "Инфостан технологије", где ће му бесплатно издати нову уплатницу.

Плаћањем рачуна обједињене наплате преко ЈКП "Инфостан технологије" омогућавате да:

 • славине лети не буду суве
 • радијатори зими буду увек топли
 • улице буду чисте
 • лифтови увек раде
 • фасаде буду лепе...

Редовним плаћањем рачуна не плаћате камату на кашњење, а истовремено стичете право и на друге попусте и погодности.

За грађане Београда који редовно плаћају своје комуналне обавезе, обезбеђени су следећи унапред обрачунати попусти и погодности:

 • ПОПУСТ ОД 5% - за плаћање рачуна до датума доспећа означеног на уплатници (најчешће до 15. у месецу за претходни месец)
 • ПОПУСТ ОД 6% - за кориснике који користе попуст шест месеци у континуитету
 • ПОПУСТ ОД 7%-за кориснике који користе попуст годину дана у континуитету
 • СУБВЕНЦИЈЕ од 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, за следеће категорије: пензионере и домаћинства са ниским приходима, учеснике рата, ратне војне инвалиде и породице палих бораца, кориснике материјалног обезбеђења и накнаде за помоћ и негу, домаћинства са хендикепираним и тешко оболелим лицима и хранитељске породице.