Пошаљите ову адресу пријатељу

E-mail Вашег пријатеља:

Ваше име:

Ваш e-mail:

Тема поруке:

Пошаљите Одустаните

Делатност

Делатност ЈКП "Инфостан технологије" обухвата:

-  Пројектовање, програмирање, имплементацију и администрацију апликације и базе система обједињене наплате

- Ажурирање и одржавање базе података корисника комуналних производа и услуга

- Обједињена наплата комуналних производа и услуга за станове, гараже и пословни простор кроз Систем обједињене наплате (СОН)

- Спровођење субвенција за плаћање комуналних производа и услуга

- Информисање корисника о стању рачуна, начину обрачуна, промени података...

- Израда и одржавање апликација за градску управу

- Управљање најважнијим информатичким пословима у градској управи

Основу за обављање послова у СОН-у чине:

- Кадрови за пројектовање информационих система и програмирање, системску подршку и аутоматску обраду података

- Опрема за пројектовање информационих система и аутоматску обраду података, системски софтвер и софтвер за пројектовање, са дистрибуираним радним станицама у свим радним јединицама ЈКП "Инфостан технологије" у централним градским општина, као и код дела јавних комуналних предузећа даваоца услуга у градским општинама које су у систему и сл.

- Информациони систем обједињене наплате у Београду пројекти и програми за аутоматску обраду података, као и елаборати организације и технологије рада

- Информациона база података о корисницима услуга и накнада стамбеном и пословном простору, услугама и накнадама које се обрачунавају и наплаћују, као и свим осталим параметрима неопходним за функционисање СОН-а (број чланова домаћинства, врста обрачуна, везе мерних инструмената и места потрошње...)

Поверене послове ЈКП "Инфостан технологије" обавља уз помоћ сопственог пројектног решења и комуникационом мрежом за приступ централној локацији.

Опрема:


- Unisys mainframe Libra 470 рачунар

-Oсамдесетак сервера разне намене

- Storage EMC VMAX 10k

- Storage EMC VNX 5200

-Преко 200 радних станица

- Два професионална ласерска принтера XEROX 495 брзине штампе 24.000 уплатница на сат

- Линијски принтер Printronix P7220

- Машина за ковертирање KERN 2600 реалне брзине паковања 6000 на сат

- Машина за ковертирање KERN 2500 реалне брзине паковања 4000 на сат

- Машина за сечење образаца

- Агрегат SDMO  D440IV 440kVA  

- УПС уређај EATON 9390 2x120kVA

- 6 Клима уређаја LEONARDO UNIFLAIR  

Software:


-Систем обједињене наплате на mainframe

- Систем обједињене наплате за Windows

- Књиговодство, основна средства, кадровска евиденција, плате, евиденција долазака