Пошаљите ову адресу пријатељу

E-mail Вашег пријатеља:

Ваше име:

Ваш e-mail:

Тема поруке:

Пошаљите Одустаните

О нама

Јавно комунално предузеће "Инфостан технологије" део је комуналног система Града Београда са превасходном делатношћу обједињене наплате комуналних услуга и производа.

Систем обједињене наплате (СОН) комуналних услуга и производа у Београду успостављен је од 1. јануара 1977. Створен је са циљем економичне и рационалне обраде података и наплате комуналних накнада.

ЈКП "Инфостан технологије" није надлежан за квалитет и обим комуналних услуга и производа, као ни за висину накнаде која се плаћа. ЈКП "Инфостан технологије" искључиво обавља наплату накнаде за коришћење комуналних услуга и производа кроз Систем обједињене наплате у Београду.

Данас ЈКП "Инфостан технологије" кроз СОН обрађује податке за више од 700.000 корисника у Граду Београду, на територији 10 централних градских општина (Чукарица, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Вождовац, Врачар, Земун и Звездара) и три ободне градске општине (Барајево, Сурчин и Млденовац), за комуналне услуге и производе. Софтверска решења за СОН користе и Панчево и Градишка (Република Српска).

Правни и други аспекти СОН-а регулисани су Одлуком о начину плаћања комуналних услуга на територији Града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 24/2003, 11/2005, 2/2011, 34/2014 и 19/2017), коју је усвојила Скупштина града Београда и, као оснивач Предузећа, поверила их ЈКП "Инфостан технологије".

ЈКП "Инфостан технологије" има 260 запослена лица, који су организовани у шест сектора и распоређени по општинским експозитурама и дирекцији. Надзорни одбор и директора ЈКП "Инфостан технологије" именује Скупштина града Београда.

Скупштина града Београда је 07.12.2015. године донела Одлуку о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Инфостан". Пословно име предузећа промењено је из ЈКП "Инфостан" у ЈКП "Инфостан технологије".

Завод за информатику и статистику престао је да постоји као организациона јединица у саставу Градске управе, а послови који су у њему обављани се обављају делом у осталим организационим јединицама Градске управе, а делом у ЈКП "Инфостан".Спајањем ЈКП "Инфостан" са Заводом за информатику и статистику омогућено је боље управљање ИТ пословима у граду Београду и консолидација података. Јединствено пружање информатичких услуга из једног центра доприноси лакшем систему извештавања града и бољој организацији посла. ЈКП "Инфостан" је проверена информатичка кућа која поседује знање и комплетну инфраструктуру информационог система, неопходну за успешно обављање посла. Након сједињавања са ЗИС-ом, у Инфостану се поред основне делатности ефикасније обављају и додатни послови из области информационих технологија и телекомуникација. Централизацијом послова остварује се уштеда, јер се из једног центра обављају најважнији информатички послови у граду. Инфостан располаже техничким и кадровским ресурсима, који омогућавају да се несметано врши  обједињена наплата комуналних услуга, штампа и дистрибуција месечних рачуна,  поред допунских послова који се обављају из предузећа.