Пошаљите ову адресу пријатељу

E-mail Вашег пријатеља:

Ваше име:

Ваш e-mail:

Тема поруке:

Пошаљите Одустаните

Пријављивање нових корисника

Нови корисник комуналних услуга и производа дужан је да се пријави ЈКП "Инфостан технологије" у року од 8 дана од дана почетка коришћења комуналних услуга и производа.

ЈКП "Градска чистоћа" обиласком на терену долази до податка да је сазидан нов објекат који се користи и за који треба плаћати комуналне накнаде. Радник ЈКП "Градска чистоћа" попуњава записник са личним и адресним подацима корисника и подацима о простору (стамбени, гаражни или пословни), површина, нумерација и датум почетка коришћења. Корисник на лицу места потписује записник. ЈКП "Градска чистоћа" електронски обавештава ЈКП "Инфостан технологије" о новим корисницима.

ЈКП "Београдске електране" после техничког пријема зграде у систем даљинског грејања доставља ЈКП "Инфостан технологије" образац са списком корисника, бројем стана, загреваном површином и датумом почетка грејања. Уколико зграда и корисници не постоје у евиденцији ЈКП "Инфостан технологије", врши се уношење према добијеним подацима. На уплатници ће се налазити ставке: грејање, одношење смећа, градско грађевинско земљиште и еколошка заштита.

У случајевима индивидуалне градње, корисници сами могу да се пријаве за наплату комуналних услуга, накнада и производа. За пријаву је потребно да доставе фотокопију Уговора о купопродаји или Употребну дозволу и фотокопију личне карте.

За све нове стамбене објекте по аутоматизму се обрачунавају основне комуналне услуге: одношење смећа, градско грађевинско земљиште и еколошка заштита. Остале комуналне услуге и производи се укључују у наплату тек по пријави предузећа о чијој се накнади ради: ЈКП "Београдски водовод и канализација", ЈКП "Београдске електране", ЈП ЕПС "Електродистрибуција Београд" и ЈП "Градско стамбено".

Трошкове за комуналне производе чија се потрошња наплаћује на основу мерних уређаја (вода, топла вода и заједничка електрична енергија) се приликом формирања нове зграде обрачунавају по квадратном метру површине. После конституисања Скупштине/Савета зграде и доношења њене одлуке, начин обрачуна може да се промени на плаћање по броју чланова домаћинства.