Уплатна места

 

Рачуни ЈКП "Инфостан технологије" за обједињену наплату могу да се плате без провизије на следећим уплатним местима:

 

- На шалтерима ЈП „Пошта Србије“  

 

- На шалтерима следећих пословних банака:

 

 

 

Пословне банке код којих је могуће плаћање рачуна обједињене наплате путем трајног налога :