Уплатна места

 

 

Рачуни ЈКП "Инфостан технологије" за обједињену наплату физичка лица могу да у плате без провизије на следећим уплатним местима:

 

- На шалтерима ЈП  „Пошта Србије“   

 

- На шалтерима следећих пословних банака:

 

 

Пословне банке код којих је могуће плаћање рачуна обједињене наплате путем трајног налога  :