Структура запослених и ангажованих лица на дан 31.03.2021.

 

 

Стручна спрема Број систематизованих радних места Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника) Број лица ангажованих ван радног односа
Висока 129 141 14 4
Виша 21 30 1  
Средња 47 68 5 7
Нижа   2    
Укупно 197 241 20 11

 

Структура одлива и прилива запослених

 

 

Стручна спрема Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години
Висока 15
Виша 2
Средња 4
Нижа 1
Укупно 22