Статистика

 

 

 

Данас ЈКП "Инфостан технологије" преко свог информационог система и информационе базе података врши обраду података за:

 

- више од 800.000 корисника на територији Града Београда у централним градским општинама (Чукарица, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Вождовац, Врачар, Земун и Звездара) и ободним градским општинама;

 

- 37.948.587 м2 површине станова, гаража и пословног простора;

 

- више од 83.000 водомера за наплату воде и услуга канализације на којима се мери потрошња воде за око 525.000 корисника;

 

- више од 43.000 струјомера за наплату заједничке електричне енергије на којима се мери потрошња за око 460.000 корисника.