Статистика

 

 

 

Данас ЈКП "Инфостан технологије" преко свог информационог система и информационе базе података врши обраду података за:

 

- више од 705.000 корисника на територији Града Београда у 10 централних градских општина (Чукарица, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Вождовац, Врачар, Земун и Звездара) и три ободне градске општине (Барајево, Сурчин и Младеновац);

 

37.948.587 m2 површине станова, гаража и пословног простора;

 

- више од 83.000 водомера за наплату воде и услуга канализације на којима се мери потрошња воде за око 525.000 корисника;

 

- више од 43.000 струјомера за наплату заједничке електричне енергије на којима се мери потрошња за око 460.000 корисника.