Руководство

 

 

Горан Дмитровић

директор предузећа

 

Весна Огаревић

извршна директорка за обједињену наплату

e-mail: vesna.ogarevic@infostan.rs 

 

Славко Ђумић

извршни директор за планирање и пословну аналитику

e-mail: slavko.djumic@infostan.rs 

 

Тони Радовановић

извршни директор за информационе технологије

e-mail: toni.radovanovic@infostan.rs   

 

Марко Митић

директор Сектора за планирање и пословну аналитику

e-mail: marko.mitic@infostan.rs 

 

Владимир Недељковић

директор Сектора за апликативна решења

e-mail:  vladimir.nedeljkovic@infostan.rs   

 

Бојан Гавриловић

директор Сектора за пословне операције и сервисе

e-mail: bojan.gavrilovic@infostan.rs 

 

Лидија Глигорић

директорка Сектора наплате

e-mail: lidija.gligoric@infostan.rs 

 

Тијана Говедарица

директорка Сектора финансија и рачуноводства

e-mail: tijana.govedarica@infostan.rs 

 

Јелена Дрлић

директорка Сектора правних послова

e-mail: jelena.drlic@infostan.rs