Рекламације на рачуне

 

 

Износи свих комуналних накнада су подложни рекламацији.

 

Спорне износе на рачуну, односно аконтацију, корисници могу да рекламирају у било којој експозитури ЈКП "Инфостан технологије" , путем Бесплатног позивног центра 0800 011 018, поште или e-maila.

 

Рекламације могу да се упуте директно даваоцима услуга или ЈКП "Инфостан технологије", који рекламације прослеђује комуналним предузећима, која своје услуге испоручују. 

 

Рекламација на задужење за воду и топлу воду:
- предаје се у ЈКП "Инфостан технологије" или директно ЈКП "Београдски водовод и канализација"

 

Рекламација за обрачунату заједничку електричну енергију:
- предаје се у ЈКП "Инфостан технологије" или „ЕПС дистрибуцији доо"

 

Рекламација за обрачунату топлотну енергију/потрошну топлу воду:
-предаје се у ЈКП "Инфостан технологије" или ЈКП "Београдске електоране"

 

И за све остале комуналне услуге и производе рекламације могу да се упуте директно даваоцу услуга или преко ЈКП "Инфостан технологије".

 

ПРЕУЗМИТЕ ФОРМУЛАРЕ: