Развој

 

 

Развоју и унапређењу основне делатности у ЈКП "Инфостан технологије" се поклања посебна пажња, што се огледа у следећим активностима:


Праћење технолошког развоја у области аутоматске обраде података:

 

- У мају 2006. године добијен је сертификат о испуњењу услова за Систем менаџмента квалитетом усаглашеним са захтевима стандарда ЈУС ИСО 9000:2001

- Године 2007. рачунарски систем Unisys-A12T замењен је новим Unysys-Libra 300

- Године 2015. рачунарски систем Unysys-Libra 300 замењен је новим Unysys-Libra 470

 

Предузеће поседује сертификате следећих стандарда:

 

  • SRPS ISO 9001:2015 Систем менаџмента квалитетом
  • SRPS ISO/IEC 27001:2014 Систем менаџмента безбедношћу информација
  • SRPS ISO 31000:2015 Систем менаџмента ризиком

 

Перманентна обука кадрова:

 

Низ курсева за коришћење нове опреме за високостручне кадрове.

- Сви запослени имали су могућност полагања тестова за добијање ECDL сертификата који представља светски стандард и међународно признату лиценцу за рад на рачунару

- Сви радници који су непосредно у контакту са корисницима прошли су семинар реализацији Центра за примењену психологију Друштва психолога Србија, под називом "Обука особља у раду са странкама"

- Запослени Сектора за апликативна решења редовно похађају Microsoft и Unisys обуке за рад на најновијим верзијама развојних алата потребних за обављање основне делатности предузећа

 

 


Редизајн постојеће апликације:


- Стварање услова за савремене начине електронског плаћања и комуникације са корисницима и учесницима у СОН-у

- Прилагођавање апликативног решења потребама мањих средина, што је остварено у Општини Градишка у Републици Српској


Проширење приступа бази података кроз Интернет и Интранет:

 

- Још од 1998. у ЈКП "Инфостан технологије"  је обезбеђено да корисници своје обавезе и њихово измирење могу проверити путем Интернета, што је у то време био један од првих корака ка електронској јавној управи у овом делу Европе

- Модернизован и комплетно редизајниран  On-line упит стања путем Интернета

 

 

 

Проширење послова и излаз на тржиште:

 

- Укључење преосталих општина Града Београда и других општина у Србији у СОН

- Послови доставе обавештења уз уплатнице

- Ласерска штампа за екстерне кориснике ради потпуне искоришћености професионалног ласерског принтера

- Други комерцијални послови у експозитурама ЈКП "Инфостан технологије"