Рачуни

 

Према Одлуци о начину плаћања комуналних услуга на територији Града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 24/2003, 11/2005, 2/2011, 34/2014 и 19/2017 ) корисници комуналних услуга обавезни су да плаћају прописане накнаде.

 

Накнаду за комуналне услуге кроз Систем обједињене наплате плаћају:

 • закупци станова у државној и друштвеној својини
 • власници станова
 • корисници службених станова
 • корисници гаража
 • власници породичних стамбених зграда
 • власници и закупци гаража

 

 

Власници и закупци пословних просторија посебно плаћају услуге даљинског грејања и водoвода и канализације.

Корисник који намерава да почне/престане да користи одређени стан, кућу или гаражу, односно пословну просторију, дужан је да писаним путем са неопходном документацијом, обавести ЈКП "Инфостан технологије" о дану када ће престати да користи стан или гаражу, односно пословну просторију.

Ако корисник комуналних услуга изгуби или на други начин уништи јединствену уплатницу, у обавези јеје да то без одлагања пријави било којој експозитури ЈКП "Инфостан технологије" путем Бесплатног позивног центра 0800 011 018, e-maila, поште или лично, где ће добити инструкције за плаћање, као и за присутуп On-line упиту стања, одакле може преузети електоронску копију рачуна.

 

Плаћањем рачуна обједињене наплате преко ЈКП "Инфостан технологије" омогућавате да:

 

 • славине лети не буду суве
 • радијатори зими буду увек топли
 • улице буду чисте
 • лифтови увек раде
 • фасаде буду лепе...

 

Редовним плаћањем рачуна не плаћате камату на кашњење, а истовремено стичете право и на друге попусте и погодности.

 

За грађане Београда који редовно плаћају потрошене комуналне услуге, обезбеђени су следећи унапред обрачунати попусти и погодности:

 

 • ПОПУСТ ОД 5% - за плаћање рачуна до датума доспећа означеног на уплатници (најчешће до 15. у месецу за претходни месец)
 • ПОПУСТ ОД 6% - за кориснике који користе попуст шест месеци у континуитету
 • ПОПУСТ ОД 7%-за кориснике који користе попуст годину дана у континуитету
 • СУБВЕНЦИЈЕ од 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, за следеће категорије: пензионере и домаћинства са ниским приходима, учеснике рата, ратне војне инвалиде и породице палих бораца, кориснике материјалног обезбеђења и накнаде за помоћ и негу, домаћинства са хендикепираним и тешко оболелим лицима и хранитељске породице.