Рачуни

 

Према Одлуци о начину плаћања комуналних услуга на територији Града Београда  ("Службени лист града Београда", бр. 24/2003, 11/2005, 2/2011, 34/2014 и 19/2017 ),  Одлуци о изменама и допунама Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији Града Београда ( "Службени лист града Београда", бр. 85/2019), Одлука о допунама Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији Града Београда ( "Службени лист града Београда", бр.38/2021)  Одлуци о изменама и допунама Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији Града Београда ( "Службени лист града Београда", бр.101-4/20219) и Одлуци о изменама и допунама Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда ( "Службени лист града Београда", бр.101/21), корисници комуналних производа и услуга обавезни су да плаћају прописане надокнаде.

 

Накнаду за комуналне услуге и производе кроз Систем обједињене наплате плаћају:

 

 • закупци станова у државној и друштвеној својини
 • власници станова
 • корисници службених станова
 • корисници гаража
 • власници породичних стамбених зграда
 • власници и закупци гаража

 

 

 

Власници и закупци пословних просторија посебно плаћају услуге даљинског грејања и водовода и канализације.

 

Корисник који намерава да почне/престане да користи одређени стан, кућу или гаражу, односно пословну просторију, дужан је да писаним путем са неопходном документацијом, обавести ЈКП "Инфостан технологије" о дану када ће престати да користи стан или гаражу, односно пословну просторију.

 

Ако корисник комуналних услуга изгуби или на други начин уништи јединствену уплатницу, у обавези је да то без одлагања пријави било којој експозитури ЈКП "Инфостан технологије" путем Бесплатног позивног центра 0800 011 018, е-маила, поште или лично, где ће добити инструкције за плаћање, као и за присутуп електронском сервису за доставу и плћање рачуна е.Сандуче.

 

Плаћањем рачуна обједињене наплате преко ЈКП "Инфостан технологије" омогућавате да:

 • славине лети не буду суве
 • радијатори зими буду увек топли
 • улице буду чисте
 • лифтови увек раде
 • фасаде буду лепе...

 

Редовним плаћањем рачуна не плаћате камату на кашњење, а истовремено стичете право и на друге попусте и погодности.

 

За грађане Београда који редовно плаћају своје комуналне обавезе, обезбеђени су следећи унапред обрачунати попусти и погодности:

 

 • ПОПУСТ ОД 5% - за плаћање рачуна до датума доспећа означеног на уплатници (најчешће до 15. у месецу за претходни месец)
 • ПОПУСТ ОД 6% - за кориснике који користе попуст шест месеци у континуитету
 • ПОПУСТ ОД 7%-за кориснике који користе попуст годину дана у континуитету
 • СУБВЕНЦИЈЕ од 10%, 15%, 20%, 25%, 30% , за следеће категорије: пензионере и домаћинства са ниским приходима, учеснике рата, ратне војне инвалиде и породице палих бораца, кориснике материјалног обезбеђења и накнаде за помоћ и негу, домаћинства са хендикепираним и тешко оболелим лицима и хранитељске породице.