Прописи

 

 

Основни акт на основу кога послује ЈКП "Инфостан технологије" је Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда ("Сл. лист града Београда", бр. 24/2003, 2/2011, 11/2005, 34/2014 и 19/2017),  Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији Града Београда ( "Службени лист града Београда", бр. 85/2019) и Одлука о допунама Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији Града Београда ( "Службени лист града Београда", бр.38/2021),  и  Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда  ( "Службени лист града Београда", бр.101/21), које можете преузети као ПДФ фајл (129 КБ). ЈКП "Инфостан технологије" поштује и све акте и одлуке на основу којих раде учесници у СОН-у, као и остале законске прописе.

 

ГРАДСКЕ ОДЛУКЕ:

 


РЕПУБЛИ Ч КИ ПРОПИСИ

 


КОРИСНИ ЛИНКОВИ

 

На следећим адресама се налазе готово сви поменути прописи и њихове измене, донети после 2002. године: