Промене података на рачунима

 

 

Промене података везане за простор, начин обрачуна и друго обављају се у експозитурама и седишту ЈКП "Инфостан технологије" .

Корисник је дужан да све промене пријави ЈКП "Инфостан технологије". Молбе за промене примљене до 20. у месецу примењују се за тај месец, а од 21. у месецу примењују се за наредни месец.

За све измене података или престанак коришћења услуга, потребни су одговарајући документи и формулари (налазе се на дну ове стране ).


Промена имена на уплатници после промене власника:

  • Молба за промену имена
  • Фотокопија документа о промени власника и оригинал на увид (Уговор о купопродаји, Решење о оставинској расправи, Уговор о поклону, Уговор о доживотном издржавању или сл.)
  • Потврда Управника стамбене заједнице (уколико се заједнички трошкови обрачунавају по броју чланова домаћинства)

Промена начина обрачуна мерљивих комуналних услуга

(вода, топла вода, заједничка електрична енергија, изузев струјомера подстанице који се наплаћујуе искључиво по квадратном метру загреваног простора):
- До формирања Скупштине стамбене заједнице мерљиви комунални производи се наплаћују по квадратном метру простора, а Скупштина стамбене заједнице својом одлуком може да промени начин обрачуна на обрачун по броју чланова домаћинства.

Промена броја чланова домаћинства за обрачун заједничких трошкова:

- Потврда Управника стамбене заједнице о броју чланова домаћинства


Престанак плаћања услуге грејања преко јединствене уплатнице обједињене наплате

(претварање стамбеног простора у пословни, демонтажа грејних тела у стану, прелазак на наплату преко мерача топлоте, директно плаћање ЈКП "Београдске електране"):

- Искључиво по налогу ЈКП "Београдске електране"


Престанак плаћања услуге изношења смећа

(празни станови, куће које се не користе, пословни простор у коме делатност обављају правна лица и плаћају директно ЈКП "Градска чистоћа", пословни простор у коме се не обавља делатност):

- Искључиво по налогу ЈКП "Градска чистоћа"


Отказивање осигурања:

- Директно код осигуравајуће куће, у било којој експозитури ЈКП "Инфостан технологије", путем поште, e-maila или Бесплатног позивног центра 0800 011 018.


ПРЕУЗМИТЕ ФОРМУЛАРЕ: