Промене података на рачунима

 

 

Промене података везане за простор, начин обрачуна и друго обављају се у експозитурама и седишту ЈКП "Инфостан технологије"

 

Корисник је дужан да све промене пријави ЈКП "Инфостан технологије". Молбе за промене примљене до 20. у месецу примењују се за тај месец, а од 21. у месецу примењују се за наредни месец.

 

За све измене података или престанак коришћења услуга, потребни су одговарајући документи и формулари (налазе се на дну ове стране).


Промена имена на уплатници после промене власника:

 

  • Молба за промену имена
  • Фотокопија документа о промени власника и оригинал на увид (Уговор о купопродаји, Решење о оставинској расправи, Уговор о поклону, Уговор о доживотном издржавању)
  • Потврда Управника стамбене заједнице о броју чланова домаћинства за обрачун заједничких трошкова
  • Лична карта на увид

Промена начина обрачуна мерљивих комуналних услуга
(вода, топла вода, заједничка електрична енергија, изузев струјомера подстанице који се наплаћујуе искључиво по квадратном метру загреваног простора):
- До формирања Скупштине стамбене заједнице мерљиви комунални производи се наплаћују по квадратном метру простора, а Скупштина стамбене заједнице својом одлуком може да промени начин обрачуна на обрачун по броју чланова домаћинства.

 

Промена броја чланова домаћинства за обрачун заједничких трошкова:
- Потврда Управника стамбене заједнице о броју чланова домаћинства


Престанак плаћања услуге грејања преко јединствене уплатнице обједињене наплате
(претварање стамбеног простора у пословни, демонтажа грејних тела у стану, прелазак на наплату преко мерача топлоте, директно плаћање ЈКП "Београдске електране"):
- Искључиво по налогу ЈКП "Београдске електране"


Престанак плаћања услуге изношења смећа
(празни станови, куће које се не користе, пословни простор у коме делатност обављају правна лица и плаћају директно ЈКП "Градска чистоћа", пословни простор у коме се не обавља делатност):
- Искључиво по налогу ЈКП "Градска чистоћа"

 


 

Отказивање осигурања:
- Директно код осигуравајуће куће, у било којој експозитури ЈКП "Инфостан технологије", путем поште, e-maila или Бесплатног позивног центра 0800 011 018.


ПРЕУЗМИТЕ ФОРМУЛАРЕ: