Пријављивање нових корисника

 

 

Нови корисник  комуналних услуга дужан је да се пријави ЈКП "Инфостан технологије" у  року од 8 дана  од дана почетка коришћења комуналних услуга. Корисник је у обавези да достави правни основ за предметну непокретност.

 

ЈКП "Градска чистоћа"  обиласком на терену долази до податка да је сазидан нов објекат који се користи и за који треба плаћати комуналне накнаде. Радник ЈКП "Градска чистоћа" попуњава записник са личним и адресним подацима корисника и подацима о простору (стамбени, гаражни или пословни), површина, нумерација и датум почетка коришћења. Корисник на лицу места потписује записник. ЈКП "Градска чистоћа" електронски обавештава ЈКП "Инфостан технологије" о новим корисницима.

 

ЈКП "Београдске електране" после техничког пријема зграде у систем даљинског грејања доставља ЈКП "Инфостан технологије" образац са списком корисника, бројем стана, загреваном површином и датумом почетка грејања. Уколико зграда и корисници не постоје у евиденцији ЈКП "Инфостан технологије", врши се уношење према добијеним подацима. На уплатници ће се налазити ставка грејање.

 

За све нове стамбене објекте услуге се укључују у наплату тек по пријави предузећа о чијој се накнади ради.

 

Трошкове за комуналне услуге чија се потрошња наплаћује на основу мерних уређаја (вода, топла вода и заједничка електрична енергија) се  приликом формирања нове зграде обрачунавају по квадратном метру површине . После конституисања Скупштине стамбене заједнице и доношења њене одлуке, начин обрачуна може да се промени на плаћање по броју чланова домаћинства.