Пословни подаци

 

 

Назив: Јавно комунално предузеће "Инфостан технологије", Београд

Скраћени назив: ЈКП "Инфостан технологије"

Седиште: Данијелова 33, 11010 Београд

Општина: Вождовац

 

Власник: Град Београд, 100%

Датум оснивања: 01. 12. 1989.

Законски заступник: Горан Дмитровић, директор предузећа

 

Матични број: 07048971

ПИБ: 100383967

Шифра делатности: 6311 - обрада података, хостинг и сл.