Пословање

 

 

2022. година

Програм пословања за 2022. годину

Извештај о реализацији Програма пословања за први квартал 2022. године

2021. година

Програм пословања за 2021. годину

Ребаланс И Програма пословања за 2021. годину

Ребаланс ИИ Програма пословања за 2021. годину

Извештај о реализацији Програма пословања за први квартал 2021. године

Извештај о реализацији Програма пословања за други квартал 2021. године

Извештај о реализацији Програма пословања за трећи квартал 2021. године

Извештај о реализацији Програма пословања за четврти квартал 2021. године

2020. година

Програм пословања за 2020. годину

Ребаланс Програма пословања за 2020. годину

Ребаланс ИИ Програма пословања за 2020. годину

Извештај о реализацији Програма пословања за први квартал 2020. године

Извештај о реализацији Програма пословања за други квартал 2020. године

Извештај о реализацији Програма пословања за трећи квартал 2020. године

Извештај о реализацији Програма пословања за четврти квартал 2020. године

Извештај независног ревизора за 2020. годину

2019. година

Програм Пословања за 2019. годину

Ребаланс Програма пословања за 2019. годину  

Ребаланс 2 Програма пословања за 2019. годину

Извештај о реализацији Програма пословања за први квартал 2019. године

Извештај о реализацији Програма пословања за други квартал 2019. године  

Извештај о реализацији Програма пословања за трећи квартал 2019. године 

Извештај о реализацији Програма пословања за четврти квартал 2019. године 

Извештај независног ревизора за 2019. годину

2018. година

Програм пословања за 2018. годину
Ребаланс Програма пословања за 2018. годину
Ребаланс 2 Програма пословања за 2018. годину
Извештај о реализацији Програма пословања за први квартал 2018. године
Извештај о реализацији Програма пословања за други квартал 2018. године
Извештај о реализацији Програма пословања за трећи квартал 2018. године

Извештај о реализацији Програма пословања за ч етврти квартал 2018. године
ЈКП Инфостан технологије_Извештај независног ревизора за 2018 . годину

 

salt1

 

2017. година

Програм пословања за 2017. годину
Ребаланс Програма пословања за 2017. годину
Извештај о реализацији Програма пословања за први квартал 2017. године
Извештај о реализацији Програма пословања за други квартал 2017. године
Извештај о реализацији Програма пословања за трећи квартал 2017. године
Извештај о реализацији Програма пословања за четврти квартал 2017. године
Извештај независног ревизора за 2017. годину

 

2016. година

Програм пословања за 2016. годину
Ребаланс Програма пословања за 2016. годину
Извештај о реализацији Програма пословања за први квартал 2016. године
Извештај о реализацији Програма пословања за други квартал 2016. године
Извештај о реализацији Програма пословања за трећи квартал 2016. године
Извештај о реализацији Програма пословања за четврти квартал 2016. године
Извештај независног ревизора за 2016. годину

 

 

2015. година

Програм пословања за 2015. годину
Ребаланс Програма пословања за 2015. годину
Ребаланс 2 Програма пословања за 2015. годину
Извештај о реализацији Програма пословања за први квартал 2015. године
Извештај о реализацији Програма пословања за други квартал 2015. године
Извештај о реализацији Програма пословања за трећи квартал 2015. године
Извештај о реализацији Програма пословања за четврти квартал 2015. године
Извештај независног ревизора за 2015. годину