Плаћање рачуна

 

 

Комуналне услуге плаћају се путем јединствене уплатнице на којој су посебно исказани месечни износи накнада наведених услуга, односно аконтација, која садржи укупан збир свих тих износа. Јединствене уплатнице за текући месец ЈКП "Инфостан технологије" доставља корисницима почетком сваког месеца. Корисници који не добију уплатницу до 15. у текућем месецу за претходни месец, у обавези су то да пријаве било којој експозитури ЈКП "Инфостан технологије" путем Бесплатног позивног центра 0800 011 018, e-maila или лично, где ће добити инструкције за плаћање, као и за присутуп електронском сервису за доставу и плаћање рачуна е.Сандуче.

 

Уплате се врше без провизије на шалтерима ЈП Пошта Србије и већине пословних банака. Рачуни се могу платити и путем трајног налога код пословних банака.

 

Корисницима који немају неизмирене обавезе према Систему обједињене наплате, на рачуну су унапред обрачунати попуст од 5% за плаћање до рока доспећа за попуст . Попуст од 6% обрачунава се унапред корисницима који шест месеци користе у континуитету попуст при плаћању. Попуст од 7% обрачунава се корисницима који годину дана у континуитету користе попуст при плаћању. Град Београд преко Секретаријата за социјалну заштиту обезбеђује 10-30% субвенције за различите категорије корисника.

 

Комуналне услуге се плаћају месечно , осим топлотне енергије за загревање гаража која се плаћа само у грејној сезони. Корисник комуналних услуга који своје обавезе не плати у року доспећа (до краја текућег месеца за претходни месец), дужан је да заједно са основним задужењем плати затезну камату на износ основног задужења од дана доспећа до дана уплате, по стопи утврђеној законом. Камата ће бити евидентирана од стране ЈКП "Инфостан технологије" на уплатници за наредни месец у односу на месец на који се односи затезна камата.

 

Спорне износе комуналних накнада, односно аконтација, корисници могу да рекламирају у било којој експозитури ЈКП "Инфостан технологије" , путем Бесплатног позивног центра 0800 011 018, поште или е-маила. Обрасци за рекламације доступни су корисницима на сајту предузећа.

 

По истеку рока за плаћање јединствене уплатнице, ЈКП "Инфостан технологије" ће на основу Закона о извршењу и обезбеђењу   ("Сл. гласник РС", бр. 106/2015, 106/2016 - аутентично тумачење, 113/2017 - аутентично тумачење и 54/2019) поднети предлог за извршење на основу веродостојне исправе   јавним извршитељима.

Детаљна процедура описана је на страни "Принудна наплата" .

 

Корисници могу да плаћају своје рачуне и путем електронског банкарства . Предузеће корисницима омогућава портал за електронску доставу и плаћање рачуна е.Сандуче, где могу добити електронске рачуне обједињене наплате и других правних лица и плаћати рачуне само једним кликом платним картицама.