Партнерске фирме и организације

 

 

УЧЕСНИЦИ У СОН:

 

 • Град Београд   
 • ЈКП "Београдске електране" 
 • ЈКП "Београдски водовод и канализација" 
 • ЈКП "Градска чистоћа" 
 • ЈП "Градско стамбено" 
 • ЈП "ЕПС дистрибуција доо" 
 • "Димничар" АД 
 • Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • ЈКП "10. октобар", Барајево 
 • ЈП "Сурчин" 

 

ОСИГУРАВАЈУЋА ДРУШТВА:

 

 • Дунав осигурање 
 • ДДОР Нови Сад 
 • Винер Штедише осигурање 
 • Уника осигурање 
 • Глобос осигурање 

 

ИНСТИТУЦИЈЕ:

 

 • Градски центар за социјални рад    
 • Урбанистички завод Београда 
 • ЈП Пошта Србије 
 • Комора јавних извршитеља  
 • Републички геодетски завод, Служба за Катастар непокретности Београд 
 • Први основни суд у Београду 

 

КОРИСНИЦИ УСЛУГА ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ ВАН БЕОГРАДА:

 

 • ЈКП "Хигијена", Панчево  

 

ПОСЛОВНЕ БАНКЕ:

 

 • "Аддико банк"
 • "АИК“ банка 
 • "Банка Интеса" 
 • "Банка Поштанска штедионица" 
 • "Креди Агриколе" банка 
 • "Ерсте банка"  
 • "Еуробанка" 
 • "Еxпобанка"
 • "Халкбанка"
 • "Комерцијална банка"
 • "НЛБ" банка 
 • "ОТП банка"
 • "Прокредит банка" 
 • "Рајфајзен" банка
 • "Српска банка"  
 • "Моби банка" 
 • "Уникредит банка"  
 • "Алта банка"