Партнери

 

 

ЈАВНА И КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА У БЕОГРАДУ И ИНСТИТУЦИЈЕ:

 

 

ГРАДСКА УПРАВА БЕОГРАДА:

 

ИНСТИТУЦИЈЕ:

 

ОСИГУРАВАЈУЋЕ КУЋЕ:

 

КОРИСНИЦИ УСЛУГА ЈКП "ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ" ВАН БЕОГРАДА:

 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА