Организација

 

 

ЈКП "Инфостан технологије" има више од  280 запослених радника , који су организовани у седам сектора:

 

  • Сектор за апликативна решења
  • Сектор за пословне операције и сервисе
  • Сектор наплате
  • Сектор правних послова
  • Сектор финансија и рачуноводства
  • Сектор за планирање и пословну аналитику
  • Сектор за послове Смарт ситија

 

 

ЈКП "Инфостан технологије" је комунално предузеће са најбољом квалификационом структуром од свих предузећа којима је оснивач Град Београд, са готово 50% запослених са високом или вишом стручном спремом.

 

Поред седишта предузећа, рад ЈКП "Инфостан технологије" се одвија у 11 експозитура широм Београда.

 

У комуникациону мрежу Система обједињене наплате укључене су експозитуре ЈКП "Инфостан технологије" у градским општинама, јавна и јавна комунална предузећа, Први, Други, Трећи основни и Привредни суд у Београду, канцеларије јавних извршитеља, органи Градске управе и други учесници СОН-а.

 

Организациона структура ЈКП Инфостан технологије