Општинске надлежности

 

mapa

 

Територија Града Београда је подељена на градскe општинe, koje се условно (у односу на географски положај и надлежности) могу поделити на 10 централних градских и седам ободних градских општина:

- Централне градске општине: Чукарица, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Вождовац, Врачар, Земун, Звездара

- Ободне градске општине:
Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот, Сурчин

Градске општине у Београду имају релативно мали обим надлежности у оквиру комуналних делатности, јер је највећи део тих послова у надлежности Града Београда. Изузетак су ободне градске општине, које имају и надлежности да обезбеђују услове за обављање и развој комуналних делатности и за њихово обављање оснивају јавна предузећа.

Градске општине имају своје комуналне и грађевинске инспекције.

Комунална инспекција градске општине врши у првом степену послове инспекцијског надзора, односно врши спровођење одлука Града Београда, које се односе на комуналну делатност.

 

Делокруг послова комуналних инсектора уређена је Одлуком о комуналном реду.