О нама

 

 

Јавно комунално предузеће "Инфостан технологије" део је комуналног система Града Београда , чија је делатност обједињена наплата комуналних услуга.

 

Систем обједињене наплате (СОН) комуналних услуга у Београду успостављен је почев од 1. јануара 1977. године, са циљем економичне и рационалне обраде података и наплате потрошених комуналних услуга. 

 

ЈКП "Инфостан технологије" кроз СОН обавља обрачун и наплату искључиво по налогу градских комуналних предузећа, која испоручују своје услуге корисницима.

 

Данас ЈКП "Инфостан технологије" кроз СОН обрађује податке за више од 800.000 корисника у Граду Београду , на територији централних градских општина (Чукарица, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Вождовац, Врачар, Земун и Звездара) и ободних градских општина, и обрачунава и наплаћује потрошене комуналне услуге. 

 

Правни и други аспекти СОН-а регулисани су  Одлуком о начину плаћања комуналних услуга на територији Града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 24/2003, 11/2005, 2/2011, 34/2014 и 19/2017 ),    Одлуком о изменама и допунама Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији Града Београда  ( "Службени лист града Београда", бр. 85/2019),  Одлуком о изменама и допунама Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији Града Београда  ( "Службени лист града Београда", бр.101-4/20219),  Одлуком о допунама Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији Града Београда ( "Службени лист града Београда", бр.38/2021), Одлуком о изменама и допунама Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији Града Београда ( "Службени лист града Београда", бр.101-4/20219) и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији Града Београда ( "Службени лист града Београда", бр.101/21), које је усвојила Скупштина града Београда и као оснивач поверила је ЈКП "Инфостан технологије".

 

ЈКП "Инфостан технологије" има више од 280 запослених лица, који су организовани у шест сектора и распоређени по општинским експозитурама и седишту предузећа. Надзорни одбор и директора ЈКП "Инфостан технологије" именује Скупштина града Београда.

 

Скупштина града Београда је 07.12.2015 . године донела Одлуку о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Инфостан". Пословно име предузећа промењено је из ЈКП "Инфостан" у ЈКП "Инфостан технологије" .

 

 

 

Завод за информатику и статистику престао је да постоји као организациона јединица у саставу Градске управе, а послови који су у њему обављани се обављају делом у осталим организационим јединицама Градске управе, а делом у ЈКП "Инфостан". Спајањем ЈКП "Инфостан" са Заводом за информатику и статистику омогућено је боље управљање ИТ пословима у граду Београду и консолидација података. Јединствено пружање информатичких услуга из једног центра доприноси лакшем систему извештавања града и бољој организацији посла. ЈКП "Инфостан" је проверена информатичка кућа која поседује знање и комплетну инфраструктуру информационог система, неопходну за успешно обављање посла. Након сједињавања са ЗИС-ом, у предузећу се поред основне делатности ефикасније обављају и додатни послови из области информационих технологија и телекомуникација. Централизацијом послова остварује се уштеда, јер се из једног центра обављају најважнији информатички послови у граду. Предузеће располаже техничким и кадровским ресурсима, који омогућавају да се несметано врши обједињена наплата комуналних услуга, штампа и дистрибуција месечних рачуна, поред допунских информатичких послова.