Надзорни одбор

 

 

Чланове Надзорног одбора ЈКП "Инфостан технологије"  именује Скупштина града Београда и чине га: