Надзорни одбор

 

 

 

Члановe Надзорног одбора ЈКП "Инфостан технологије",  именује Скупштина града Београда и чине га: