Мисија, визија и циљеви

 

 

Мисија

"ИНТЕГРАЦИЈА ФУНКЦИЈЕ НАПЛАТЕ НАКНАДЕ ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ КОМУНАЛНОГ СИСТЕМА БЕОГРАДА КРОЗ СИСТЕМ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ ЧИМЕ СЕ СТВАРА ВРЕДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ, КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА И ГРАД БЕОГРАД, ОБЕЗБЕЂЕЊЕМ МАТЕРИЈАЛНИХ УСЛОВА ЗА КВАЛИТЕТНО И НЕПРЕКИДНО КОРИШЋЕЊЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА И ВРШЕЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ."

 

Визија
 
"ОСТАТИ ПОУЗДАН ПАРТНЕР ГРАЂАНА И КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ПРЕПОЗНАТ ПО КВАЛИТЕТНИМ И ПРИСТУПАЧНИМ УСЛУГАМА ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ, СА ТЕЖЊОМ ЗА КОНТИНУИРАНИМ ИНОВАЦИЈАМА ИНФОРМАТИЧКОГ СИСТЕМА И ПОДЕЛОМ ИСКУСТВА И ПРАКТИЧНИХ РЕШЕЊА СА ОСТАЛИМ ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА У СРБИЈИ И ВАН ЊЕ."