Корисници

 

 

ЈКП "Инфостан технологије" брине о корисницима комуналних услуга тако што својом  Политиком квалитета  обезбеђује да ће испуњавати исказане и реалне захтеве корисника и захтеве важећих закона и прописа.

 

Предузеће поседује сертификате следећих стандарда:

 

  • СРПС ИСО 9001:2015 Систем менаџмента квалитетом
  • СРПС ИСО/ИЕЦ 27001:2014 Систем менаџмента безбедношћу информација
  • СРПС ИСО 31000:2015 Систем менаџмента ризиком

 

Циљ пословања ЈКП "Инфостан технологије" је да Систем обједињене наплате (СОН) за Град Београд ради без грешке, спровођењем и сталним побољшавањем система менаџмента квалитетом.

 

Субвенције за плаћање комуналних накнада  обезбедио је Град Београд преко Секретаријата за социјалну заштиту, и важе за кориснике који редовно плаћају рачуне, до краја текућег месеца за претходни месец.

 

Као део мера за повећање задовољства корисника, ЈКП "Инфостан технологије" корисницима који немају неизмирене обавезе, на рачуну су  унапред обрачунати попуст од 5% и/или субвенција Попуст од 6%  обрачунава се унапред корисницима који шест месеци користе у континуитету попуст при плаћању.  Попуст од 7%  обрачунава се корисницима који годину дана у континуитету користе попуст при плаћању.

 

Посебне погодности и промотивне акције предвиђене су за кориснике који редовно измирују своје комуналне обавезе, о чему могу да се информишу на страни  Кутак за редовне платише .

 

Интернет сајт ЈКП "Инфостан технологије" обилује и  саветима за кориснике : од процедуре за конституисање и рад Скупштине стамбене заједнице, до савета за штедњу струје, воде и грејања.

 

Како су за поједине комуналне услуге надлежна различита ЈП и ЈКП и различити нивои јавне управе (од општина до Републике), посебан одељак сајта "Инфостана технологије" је посвећен  надлежностима .