Контакт

 

 

ЈКП "ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ"
Данијелова 33, 11010 Београд, Србија
ПАК 160619

 

Радно време:
07.30 до 15.30, радним данима


ГПС координате:
Е 20 0 28'46,948"
Н 44 0 48'54,458"

 

Телефони:

 

Бесплатан позивни центар   0800-011-018  за питања корисника који позивају из свих фиксних мрежа, као и телефонски број  011/395-44-20  за позиве из мобилних мрежа који се тарифирају, раде радним данима  07:30-20:00  часова и суботом  08:00-14:00  часова. 

 

Централа  +381 (0)11 395-4240 - радно време 7:30-15:30 часова радним данима

 

Факс + 381 (0)11 3976-357

 

Web:

 

www.infostan.rs  

 

Позивамо кориснике да нам се обрате са предлозима и сугестијама за унапређење рада ЈКП „Инфостан технологије“. 

 

ЕКСПОЗИТУРЕ НА ЦЕНТРАЛНИМ ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА:


Радно време експозитур а  7:30-15:30 часова радним данима:

 

Корисници сваку неправилност или другу примедбу и рекламацију у погледу доставе рачуна, начина обрачуна и било које друге пословне активности предузећа, могу да пријаве позивом Бесплатног позивног центра 0800 011 018, лично у било којој експозитури ЈКП „Инфостан технологије“ или седишту предузећа, путем поште или на e-mail адресу infostan@infostan.rs   . 

 

Сваку неправилност или другу примедбу и рекламацију у погледу  портал е.Сандуче    корисници могу да пријаве лично, у било којој експозитури ЈКП „Инфостан технологије“, позивом Бесплатног позивног центра 0800 011 018 или на e-mail адресу esanduce@infostan.rs   . 

 

За сва питања у вези поступка принудне наплате и поднетих предлога за извршење на основу веродостојне исправе можете се обратити на e-mail адресу  prinudnanaplata@infostan.rs  .

 

ИСПОСТАВЕ У ОБОДНИМ ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА:

 

  • ЈКП "10. октобар" , Барајево, Барајевска 1, тел. 011/8303-782, office@jkpbarajevo.co.rs  
  • ЈП "Сурчин" , Војвођанска 73, тел. 011/8443-260, jpsurcininfostan@gmail.com   
  • ЈП "Сурчин" , Добановци, Маршала Тита 2, 011/8467-006,011/8467-021,011/8467-022
  • Еко Гроцка д.о.о . , Петра Драпшина 21, Гроцка, тел: 011/4410-101, ekogrocka@infostan.rs

 

Никола Бабић, лице за заштиту података о личности, e-mail адреса: nikola.babic@infostan.rs   , 011/ 3954-265

 

За питања штампаних и електронских медија омогућена је e-mail  адреса:  mediji@infostan.rs   .