Контакт

 

 

ЈКП "ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ"
Данијелова 33, 11010 Београд, Србија
ПАК 160619

 

Радно време:
07.30 до 15.30, радним данима


GPS координате:
E 20028'46,948"
N 44048'54,458"

 

Телефони:

 

Бесплатан позивни центар 0800-011-018 за питања корисника који позивају из свих фиксних мрежа, као и телефонски број 011/395-44-20 за позиве из мобилних мрежа који се тарифирају, раде радним данима 07:30-20:00 часова и суботом 08:00-14:00 часова. 

 

Централа ++381 (0)11 395-4240 - радно време 7:30-15:30 часова радним данима

 

Факс 3976-357

 

Web:

 

www.infostan.rs
www.infostan.co.rs
infostan.srb
infostan.pr.srb

 

Позивамо кориснике да нам се обрате са предлозима и сугестијама за унапређење рада ЈКП „Инфостан технологије“. 

 

ЕКСПОЗИТУРЕ НА ЦЕНТРАЛНИМ ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА:


Радно време експозитура 7:30-15:30 часова радним данима:

 

Корисници сваку неправилност или другу примедбу и рекламацију у погледу доставе рачуна, начина обрачуна и било које друге пословне активности предузећа, могу да пријаве позивом Бесплатног позивног центра 0800 011 018, лично у било којој експозитури ЈКП „Инфостан технологије“ или седишту предузећа, путем поште или на e-mail infostan@infostan.rs

 

Сваку неправилност или другу примедбу и рекламацију у погледу ON-LINE упита стања корисници могу да пријаве лично, у било којој експозитури ЈКП „Инфостан технологије“, позивом Бесплатног позивног центра 0800 011 018 или на e-mail адресу upitstanja@infostan.rs . 

 

За сва питања у вези поступка принудне наплате и поднетих предлога за извршење на основу веродостојне исправе можете се обратити на e-mail адресу prinudnanaplata@infostan.rs

 

ИСПОСТАВЕ У ОБОДНИМ ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА:

 

  • ЈКП "10. октобар", Барајево, Барајевска 1, тел. 8303-782, office@jkpbarajevo.co.rs
  • ЈП "Сурчин", Војвођанска 73, тел. 8443-260, jpsurcininfostan@gmail.com
  • ЈП "Сурчин", Добановци, Маршала Тита 2, 011/8467-006,011/8467-021,011/8467-022