Јавна управа

 

serbia
bglogo

Републичке институције

 

Председник Републике Србије - www.predsednik.rs
Народна скупштина Републике Србије - www.parlament.gov.rs
Влада Републике Србије - www.srbija.gov.rs
Војска Србије - www.vs.rs
Народна банка Србије - www.nbs.rs
Портал е-Управе Републике Србије - http://www.euprava.gov.rs/

 

МИНИСТАРСТВА:

 

Министарство унутрашњих послова - www.mup.gov.rs
Министарство финансија - www.mfin.gov.rs
Министарство привреде - www.privreda.gov.rs
Министарство спољних послова - www.mfa.gov.rs
Министарство одбране - www.mod.gov.rs
Министарство државне управе и локалне самоуправе - http://www.mduls.gov.rs/
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре -http://www.mgsi.gov.rs/
Министарство правде - www.mpravde.gov.rs 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде -http://www.mpzzs.gov.rs/
Министарство просвете, науке и технолошког развоја - www.mpn.gov.rs
Министарство здравља - www.zdravlje.gov.rs
Министарство рударства и енергетике - http://www.mre.gov.rs/
Министарство културе и информисања - www.kultura.gov.rs
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - www.minrzs.gov.rs
Министарство трговине, туризма и телекомуникација - www.mtt.gov.rs

Министарство заштите животне средине – http://www.ekologija.gov.rs/
Министарство омладине и спорта - http://www.mos.gov.rs/
Министарство за европске интеграције - http://www.mei.gov.rs/

 

Градске институције

 

Град Београд - www.beograd.rs

 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ:

 

Вождовац - www.vozdovac.org.rs
Врачар - www.vracar.rs
Чукарица - www.cukarica.rs
Нови Београд - http://novibeograd.rs/
Палилула - www.palilula.org.rs
Стари град - www.starigrad.org.rs
Звездара - www.zvezdara.com
Савски венац - http://www.savskivenac.rs/
Раковица - www.rakovica.rs
Земун - www.zemun.rs
Лазаревац - www.lazarevac.rs
Младеновац - http://www.mladenovac.rs/
Обреновац - www.obrenovac.org.rs
Барајево - www.barajevo.org.rs
Сопот - www.sopot.org.rs
Гроцка - www.grocka.rs
Сурчин - www.surcin.rs