Јавна и комунална предузећа

 

 

ГРАДСКА ПРЕДУЗЕЋА:

 

ГСП "Београд" - www.gsp.rs
ЈКП "Београд пут" - www.beogradput.rs
ЈКП "Београдске електране" - www.beoelektrane.rs
ЈКП "Београдски водовод и канализација" - www.bvk.rs

"ЕПС дистрибуција доо" - http://www.epsdistribucija.rs/
ЈКП "Градске пијаце" - www.bgpijace.rs
ЈКП "Зеленило Београд" - www.zelenilo.rs
ЈКП "Паркинг сервис" - www.parking-servis.rs
ЈКП "Градска чистоћа" - http://www.gradskacistoca.rs/
ЈКП "Погребне услуге" - www.beogradskagroblja.rs
ЈКП "Јавно осветљење" - www.bg-osvetljenje.rs
ЈП "Градско стамбено" - www.stambeno.com
ЈП "Београдска тврђава" - www.beogradskatvrdjava.rs
ЈП "Ада Циганлија" - www.adaciganlija.rs

 

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП - www.beoland.com
Урбанистички завод Београда ЈП - www.urbel.com

 

ГРАДСКЕ СЛУЖБЕ И УСТАНОВЕ:

Градски центар за социјални рад - www.gcsrbg.org
Управа јавних прихода Града Београда - www.beograd.rs/lat/gradska-vlast/1302030-uprava-javnih-prihoda
Службени лист града Београда - www.sllistbeograd.rs