Историја

 

 

"Инфостан" је основала Скупштина града Београда 1. фебруара 1977 . године. Од 21. децембра 1989. године послује под именом Јавно комунално предузеће "Инфостан".

 

Систем обједињене наплате (СОН) комуналних услуга у Београду формиран је и у оперативној је експлоатацији од 1. јануара 1977 . године у циљу економичне и рационалне обраде података и наплате комуналних и других услуга и накнада.

 

СОН је временом проширен и на друге послове, као што су наплата осигурања станова, накнада за коришћење вода и друго. На почетку употребе СОН-а, број корисника је износио око 240.000, са шест комуналних услуга и накнада, уз 300 запослених.

 

Сталан технолошки напредак условио је обрнуту сразмеру броја запослених и броја корисника. Тако је 1999. године било 240 запослених, а око 460.000 корисника, док 2006. године има 198 запослених, а више од 550.000 корисника. Данас 2021. године има више од 260 запослених лица и више од 735.000 корисника.

 

ЈКП "Инфостан" је прво градско комунално предузеће које је имало ИСО 9001:2000 стандард. Провера стања рачуна за грађане путем Интернета омогућена је већ 1998. године, а масовна ласерска штампа рачуна почела је 2000. године. Ковертирање рачуна у складу са заштитом приватности података почело је 2002. године.

 

Предузеће је међу првима у Србији увело рачуне са бар-кодом и OCR записом, поштански адресни код и плаћање рачуна на постоматима ЈП Пошта Србије.

 

Скупштина града Београда је 07.12.2015. године донела Одлуку о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Инфостан".

 

 

Пословно име предузећа промењено је из ЈКП "Инфостан" у ЈКП "Инфостан технологије" . Завод за информатику и статистику престао је да постоји као организациона јединица у саставу Градске управе, а послови који су у њему обављани се обављају делом у осталим организационим јединицама Градске управе, а делом у ЈКП "Инфостан".