Градске субвенције

 

 

Град Београд , имајући у виду потребе најугроженијих грађана и породица, и поред тешке финансијске ситуације, пружа заштиту најсиромашнијим и најосетљивијим категоријима Београђана. Зато је преко Секретаријата за социјалну заштиту обезбедио субвенције за плаћање комуналних услуга, које су у Систему обједињене наплате преко уплатница ЈКП „Инфостан технологије“.

 

ЈКП „Инфостан технологије“ не одобрава субвенције, већ их само евидентира и обрачунава по налогу надлежних органа и институција . Право на умањено плаћање корисници стичу на основу Интервентних мера заштите најугроженијих грађана , Закључка о измени и Закључка о допуни Интервентних мера заштите најугроженијих грађана и Закључка о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана , Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана , Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана (5-9101/18) Закључак о изменама интервентних мера заштите најугроженијих гра ђ ана, Закључак о измени интервентних мера заштите најугроженијих грађана, Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана.

 

Право на попуст имају лица на које гласи уплатница обједињене наплате ЈКП „Инфостан технологије“ и подстанари који су закључили уговор о подстанарском односу са станодавцима , када је уговором утврђено да комуналне услуге у СОН-у ЈКП „Инфостан технологије“ плаћа подстанар, под условом да има пребивалиште у Београду. Право на субвенцију на име накнаде за станарину имају закупци станова који су у стању социјалне потребе и који су станове добили на коришћење у складу са Одлуком о условима и начину располагања становима изграђеним према пројекту изградње 1100 станова у Београду.

 

Субвенције могу да остваре домаћинства која редовно плаћају рачуне, што значи обавезе за претходни месец уплаћују до краја текућег месеца.

 

Постојећи корисници попуст на комуналне услуге настављају и даље да користе, а нови корисници у складу са Упутством за примену мера заштите најугроженијих грађана ("Службени лист града Београда", бр. 5/02).

 

У циљу рационалнијег трошења средстава из буџета за одређена домаћинства, умањени су попусти по основу субвенција на 10-30% износа комуналних услуга које се плаћају преко уплатнице обједињене наплате, али су и даље заштићени досадашњи корисници субвенције, као и корисници који у наредном периоду остваре право на интервентну меру заштите најугроженијих грађана. Субвенције омогућавају попусте за све кориснике комуналних услуга који испуњавају услове - без обзира на укупан месечни приход по домаћинству , који у овом тренутку износи 30% за рачуне до 8000 динара нето. Граница од 8000 динара је одређена зато што је то износ комуналних обавеза за просечан стан у Београду. Уколико је износ рачуна већи од 8000 динара, попуст се не остварује на износ преко 8000 динара, до износа укупног задужења, по рачуну. Субвенција за комуналне производе и услуге коју остварују корисници зависно од укупних месечних примања по домаћинству , доноси попуст од 10% до 30%.

 

Процентуални износи код свих досадашњих корисника субвенција по рачунима ЈКП „Инфостан технологије“, умањени су почев од рачуна за месец април 2014.

 

Право на субвенције имају Београђани који припадају следећим категоријама корисника:


КАТЕГОРИЈА 1
пензионери и домаћинства са ниским приходима

 

Право на 30% субвенције имају ПЕНЗИОНЕРИ који примају најнижу пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању, под условом да немају других прихода у домаћинству или непокретну имовину, осим стана у којем станују.

 

Право на 10-30% субвенције имају ДОМАЋИНСТВА чији месечни приходи не прелазе следеће износе:

 

ДОМАЋИНСТВО попуст 30% попуст 25% попуст 20% попуст 15% попуст 10%
једночлано 8.000 13.000 15.000 19.000 23.000
двочлано 10.000 17.000 21.000 26.000 31.000
трочлано 12.000 21.000 26.000 33.000 40.000
четворочлано 13.000 22.000 28.000 35.000 43.000
пет и више чланова 15.000 24.000 30.000 38.000 46.000

Захтеве за субвенцију подносе општинским одељењима Градског центра за социјални рад , на чијој територији се налази стан.

 

Општинска одељења Градског центра за социјални рад:

 • Вождовац, Адмирала Вуковића 14
 • Врачар, Максима Горког 17а
 • Звездара, Крфска 7
 • Земун, Александра Дубчека 2
 • Нови Београд, Тошин бунар 148
 • Палилула, Цвијићева 110
 • Раковица, Мишка Крањца 12
 • Савски венац, Ломина 17
 • Стари град, Господар Јевремова 17а
 • Чукарица, Михаила Валтровића 36а

КАТЕГОРИЈА 2
учесници рата, ратни војни инвалиди, породице палих бораца

 

Право на 30% субвенције имају:


- Корисници права на месечна новчана примања и инвалидски додатак по Закону о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица и Закона о заштити цивилних инвалида рата;
- Корисници права по прописима Града о проширеној заштити бораца, војних инвалида и цивилних инвалида рата;
- Борци рата од 1990. године, који су остварили својства борца, ратног војног инвалида и права на породичну инвалиднину по основу палог борца и умрлог војног инвалида, по ранијим савезним и републичким прописима.

 

Учесници рата захтеве за субвенцију подносе Сектору за борачку и инвалидску заштиту , зграда Градске управе, 27. марта 43-45, приземље, соба бр. 12, радним данима, 09.00-15.00.

 

У складу са одредбама Закључка о измени и Закључка о допуни Интервентних мера заштите најугроженијих грађана, 30% попуста се обрачунава на рачуне до 8000 динара нето. Уколико је износ рачуна већи од 8000 динара, попуст се не остварује на износ преко 8000 динара, до износа укупног задужења, по рачуну.

 

Ратни војни инвалиди и породице палих бораца захтеве за субвенцију подносе општинским службама за борачку и инвалидску заштиту , на територији градске општине на којој имају пребивалиште:

 

 • Вождовац, Устаничка 53
 • Врачар, Нјегошева 77
 • Звездара, Булевар краља Александра 77
 • Земун, Трг победе 1
 • Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 167
 • Палилула, Таковска 12
 • Раковица, Мишка Крањца 12
 • Савски венац, Кнеза Милоша 69
 • Стари град, Македонска 42
 • Чукарица, Шумадијски трг 2

КАТЕГОРИЈА 3
корисници материјалног обезбеђења и накнаде за помоћ и негу, домаћинства са хендикепираним и тешко оболелим лицима и хранитељске породице

 

Право на 30% субвенције имају:


- Корисници права на материјално обезбеђење и корисници права за помоћ и негу другог лица по Закону о социјалној заштити;
- Корисници који имају хендикепирано лице, слепо лице, лице оболело од дистрофије, лице оболело од церебралне и дечје парализе, плегије и параплегије, умерено, теже и тешко ментално ометено у развоју, оболело од аутизма, лице оболело од мултиплекс склерозе, дијализираног бубрежног болесника и друго најтеже хендикепирано лице, без обзира на примања по члану домаћинства (под појмом најтеже хендикепираног лица, сматра се лице које прима надокнаду за туђу негу и помоћ);
- Хранитељске породице у којима су смештена деца без родитељског старања.

 

У складу са одредбама Закључка о измени и Закључка о допуни Интервентних мера заштите најугроженијих грађана, 30% попуста се обрачунава на рачуне до 8000 динара нето. Уколико је износ рачуна већи од 8000 динара, попуст се не остварује на износ преко 8000 динара, до износа укупног задужења, по рачуну.

 

Захтеве за субвенцију подносе општинским одељењима Градског центра за социјални рад, на чијој територији се налази стан.


ИНФО ТЕЛЕФОН: 360-5948
Позивни центар 0800-110-011 (бесплатни телефонски позив)