Делатност

 

Делатност ЈКП "Инфостан технологије" обухвата:

 

- Пројектовање, програмирање, имплементацију и администрацију апликације и базе система обједињене наплате

 

- Одржавање базе података корисника комуналних услуга

 

- Обједињена наплата комуналних услуга за станове, гараже и пословни простор кроз СОН

 

- Спровођење субвенција за плаћање комуналних услуга

 

- Информисање корисника о стању рачуна, начину обрачуна, промени података

 

- Израда и одржавање апликација за Градску управу и потребе предузећа

 

- Управљање најважнијим информатичким пословима у Градској управи

 

- координација рада са надлежним јавним извршитељима

 

 

Основу за обављање послова у СОН-у чине:

- Кадрови за пројектовање информационих система и програмирање, системску подршку и аутоматску обраду података

- Опрема за пројектовање информационих система и аутоматску обраду података, системски софтвер и софтвер за пројектовање, са дистрибуираним радним станицама у свим експозитурама ЈКП "Инфостан технологије" у централним градским општина, као и код дела јавних комуналних предузећа-даваоца услуга

- Информациони систем обједињене наплате у Београду, пројекти и програми за аутоматску обраду података, као и елаборати организације и технологије рада

- Информациона база података о корисницима услуга и накнадама стамбеном и пословном простору, услугама и накнадама које се обрачунавају и наплаћују, као и свим осталим параметрима неопходним за функционисање СОН-а (број чланова домаћинства, врста обрачуна, везе мерних инструмената и места потрошње)

Поверене послове ЈКП "Инфостан технологије" обавља уз помоћ сопственог пројектног решења и комуникационом мрежом за приступ централној локацији.

 

Опрема:

 

-Unisys mainframe Libra 470 рачунар

 

- Око 100 сервера разне намене

 

- Storage EMC VMAX 10k

 

 - Storage EMC VNX 5200

 

- Преко 200 радних станица

 

- Два професионална ласерска принтера XEROX 495 брзине штампе 24.000 уплатница на сат

 

- Линијски принтер Printronix P7220

 

 

- Машина за ковертирање KERN 2600 реалне брзине паковања 6000 на сат

 

- Машина за ковертирање KERN 2500 реалне брзине паковања 4000 на сат

 

- Машина за сечење образаца

 

- Агрегат SDMO D440IV 440kVA

 

- UPS уређај EATON 9390 2x120kVA

 

- 6 Клима уређаја LEONARDO UNIFLAIR

 

 

Softvare:

 

- Систем обједињене наплате на mainframe

 

- Систем обједињене наплате за Vindovs

 

- Књиговодство, основна средства, кадровска евиденција, плате, евиденција долазака