Ценовник

 

 

 

 

датум примене услуга или производ давалац услуге цена (са пдв-ом) ПДВ
  Заједничка електрична енергија ЕПС дистрибуција доо по обрачунима добијеним од "ЕПС дистрибуција доо" 20%
01.04.2019. Закупнина станова у фонду ЈП "Градско стамбено" ЈП „Градско стамбено“ по обрачунима добијеним од ЈП "Градско стамбено" 0%
  Закупнина гаража ЈП „Градско стамбено“ по обрачунима добијеним од ЈП "Градско стамбено" 20%
01.11.2015. Изношење смећа ЈКП „Градска чистоћа“ 5,13 дин/м2 10%
19.02.2016. Изношење смећа- паушал ЈКП „Градска чистоћа“ 387,38 дин/домаћинство 10%
01.12.2018. Изношење смећа за пословни простор до 30м2: предузетници - група 1 ЈКП „Градска чистоћа“ 991,10 РСД по простору 10%
01.12.2018. Изношење смећа за пословни простор до 30м2: предузетници - група 2 ЈКП „Градска чистоћа“ 1288,44 РСД по простору 10%
01.12.2018. Изношење смећа за пословни простор до 30м2: предузетници - група 3 ЈКП „Градска чистоћа“ 1574,76 РСД по простору 10%
01.12.2018. Изношење смећа за пословни простор до 30м2: предузетници - група 4 ЈКП „Градска чистоћа“ 1861,09 РСД по простору 10%
01.12.2018. Изношење смећа за површину пословног простора преко 30м2 ЈКП „Градска чистоћа“ 21,41 РСД/м2 10%
01.03.2018. Закупнина за избеглице ЈП "Градско стамбено" 0,00121-коефицијент 
тржишна вредност непокретности м2*коефицијент*површина стана
0%
01.03.2018. Непрофитна закупнина ЈП "Градско стамбено" 2,904-коефицијент
коефицијент*тржишна вредност мепокретности м2*површина стана
0%
01.10.2015. Грејање ЈКП „Београдске електране“ 119,39 дин/м2 10%
01.10.2015. Грејање према потрошњи ЈКП „Београдске електране“ - инсталисана снага 297,06 дин/кВх - инсталисана снага 32,49 дин/м2 - утрошена топлотна енергија 7,57 дин/кВх 10%
01.08.2016. Вода
Канализација
ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 56,63 дин/м3
22,89 дин/м3
10%
01.01.2015. Потрошна топла вода ЈКП „Београдске електране“ 189,24 дин/м3 10%
24.02.2018. Коришћење водног добра Републичка дирекција за воде 0,2341 дин/м3 0%
24.02.2018. Накнада за испуштену воду Републичка дирекција за воде 0,2108 дин/м3 0%
01.08.2011. Димничарске услуге Димничар АД 1,383 дин/м2 20%
01.08.2018. Одржавање зграде са лифтом - станови ЈП „Градско стамбено“ 17,12 дин/м2 20%
01.08.2018. Одржавање зграде без лифта - станови ЈП „Градско стамбено“ 10,72 дин/м2 20%
03.07.2018. Одржавање зграде са лифтом - станови у којима се обавља пословна делатност ЈП „Градско стамбено“ 34,25 дин/м2 20%
03.07.2018. Одржавање зграде без лифта - станови у којима се обавља пословна делатност ЈП „Градско стамбено“ 21,43 дин/м2 20%
03.07.2018. Одржавање зграде са лифтом - пословни простори ЈП „Градско стамбено“ 61,64 дин/м2 20%
03.07.2018. Одржавање зграде без лифта - пословни простори ЈП „Градско стамбено“ 38,58 дин/м2 20%
01.06.2017. Чишћење зграде ЈП „Градско стамбено“ 217,91 дин/стан 20%
01.06.2013. Осигурање Дунав осигурање 3 дин/м2 0%
01.02.2004. Осигурање Виенер Стадтисцхе осигурање 4,03 дин/м2 0%
01.11.2014.
01.07.2016.
Осигурање 24 х хитне кућне поправке ДДОР Нови Сад
ДДОР Нови Сад-24 х хитне кућне поправке
3,70 дин/м2
199,00 дин/стан
0%
01.11.2006. Осигурање Глобос осигурање 4,50 дин/м2 0%
01.09.2013. Осигурање Униqа осигурање 180 дин/члан 0%
01.05.2018. Вода на локалном водоводу Витковица-Равни Гај Витковица-Равни Гај 50,00 дин/м2 10%
01.05.2018. Одржавање гробља ЈКП "10. октобар" Барајево 110,00 дин/домаћинство 10%