Ценовник

 

 

 

 

датум примене услуга или производ давалац услуге цена (са пдв-ом) ПДВ
  Заједничка електрична енергија ЕПС дистрибуција доо по обрачунима добијеним од "ЕПС дистрибуција доо" 20%
01.04.2019. Закупнина станова у фонду ЈП "Градско стамбено" ЈП „Градско стамбено“ по обрачунима добијеним од ЈП "Градско стамбено" 0%
  Закупнина гаража ЈП „Градско стамбено“ по обрачунима добијеним од ЈП "Градско стамбено" 20%
12.02.2020. Закупнина за станове у својини задужбина и фондација Задужбине и фондације

Коефицијент: 0,248528 


Број бодова*Површина*Коефицијент

0%
01.12.2019. Изношење смећа ЈКП „Градска чистоћа“ 5,64 дин/м2 10%
19.02.2016. Изношење смећа- паушал ЈКП „Градска чистоћа“ 387,38 дин/домаћинство 10%
01.12.2018. Изношење смећа за пословни простор до 30м2: предузетници - група 1 ЈКП „Градска чистоћа“ 991,10 РСД по простору 10%
01.12.2018. Изношење смећа за пословни простор до 30м2: предузетници - група 2 ЈКП „Градска чистоћа“ 1288,44 РСД по простору 10%
01.12.2018. Изношење смећа за пословни простор до 30м2: предузетници - група 3 ЈКП „Градска чистоћа“ 1574,76 РСД по простору 10%
01.12.2018. Изношење смећа за пословни простор до 30м2: предузетници - група 4 ЈКП „Градска чистоћа“ 1861,09 РСД по простору 10%
01.12.2018. Изношење смећа за површину пословног простора преко 30м2 ЈКП „Градска чистоћа“ 21,41 РСД/м2 10%
01.03.2018. Закупнина за избеглице ЈП "Градско стамбено" 0,00121-коефицијент 
тржишна вредност непокретности м2*коефицијент*површина стана
0%
01.03.2018. Непрофитна закупнина ЈП "Градско стамбено" 2,904-коефицијент
коефицијент*тржишна вредност мепокретности м2*површина стана
0%
01.10.2015. Грејање ЈКП „Београдске електране“ 119,39 дин/м2 10%
01.10.2015. Грејање према потрошњи ЈКП „Београдске електране“ - инсталисана снага 297,06 дин/кВх - инсталисана снага 32,49 дин/м2 - утрошена топлотна енергија 7,57 дин/кВх 10%
01.08.2016. Хладна вода
Канализација
ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 56,63 дин/м3
22,89 дин/м3
10%
01.10.2019. Погонска спремност система ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 130,68 дин у фиксном износу 10%
01.01.2015. Потрошна топла вода ЈКП „Београдске електране“ 189,24 дин/м3 10%
24.02.2018. Коришћење водног добра Републичка дирекција за воде 0,2341 дин/м3 0%
24.02.2018. Накнада за испуштену воду Републичка дирекција за воде 0,2108 дин/м3 0%
01.08.2011. Димничарске услуге Димничар АД 1,383 дин/м2 20%
01.08.2018. Одржавање зграде са лифтом - станови ЈП „Градско стамбено“ 17,12 дин/м2 20%
01.08.2018. Одржавање зграде без лифта - станови ЈП „Градско стамбено“ 10,72 дин/м2 20%
03.07.2018. Одржавање зграде са лифтом - станови у којима се обавља пословна делатност ЈП „Градско стамбено“ 34,25 дин/м2 20%
03.07.2018. Одржавање зграде без лифта - станови у којима се обавља пословна делатност ЈП „Градско стамбено“ 21,43 дин/м2 20%
03.07.2018. Одржавање зграде са лифтом - пословни простори ЈП „Градско стамбено“ 61,64 дин/м2 20%
03.07.2018. Одржавање зграде без лифта - пословни простори ЈП „Градско стамбено“ 38,58 дин/м2 20%
01.06.2017. Чишћење зграде ЈП „Градско стамбено“ 217,91 дин/стан 20%
01.06.2013. Осигурање Дунав осигурање 3 дин/м2 0%
01.02.2004. Осигурање Виенер Стадтисцхе осигурање 4,03 дин/м2 0%
01.11.2014.
01.07.2016.
Осигурање 24 х хитне кућне поправке ДДОР Нови Сад
ДДОР Нови Сад-24 х хитне кућне поправке
3,70 дин/м2
199,00 дин/стан
0%
01.11.2006. Осигурање Глобос осигурање 4,50 дин/м2 0%
01.09.2013. Осигурање Униqа осигурање 180 дин/члан 0%
01.05.2018. Вода на локалном водоводу Витковица-Равни Гај Витковица-Равни Гај 55,00 дин/м3 10%
01.05.2018. Одржавање гробља ЈКП "10. октобар" Барајево 110,00 дин/домаћинство 10%
01.10.2019.

Изношење смећа-домаћинство - 1. зона

Изношење смећа-домаћинство - 2. зона

Изношење смећа-домаћинство - 3. зона

Изношење смећа-остали корисници

ЈКП "10. октобар" Барајево

5,39 дин/м2

3,26 дин/м2

2,17 дин/м2

14,64 дин/м2

10%
01.10.2019.

Изношење смећа за пословни простор - до 30 м2

 

ЈКП "10. октобар" Барајево

1. група 991,1 фиксно до 30 м2

2. група 1288,44 фиксно до 30 м2

3. група 1574,76 фиксно до 30 м2

4. група 1861,09 фиксно до 30 м2

10%
01.10.2019.

Контејнери 1,1 м3

ЈКП "10. октобар" Барајево 4660,25 по контејнеру 10%
01.10.2019. Изношење смећа за пословни простор већи од 30м2  ЈКП "10. октобар" Барајево 14,64 дин/м2 10%