Ценовник

 

 

 

 

датум примене услуга или производ давалац услуге цена (са пдв-ом) ПДВ
01.10.2015.

Грејање

 

ЈКП „Београдске електране“

119,39 дин/м2

 

10%
01.11.2021.

Грејање према потрошњи

ЈКП „Београдске електране“

- инсталисана снага 11,62 дин/kWh дневно

- инсталисана снага 1,24 дин/м2 дневно

- утрошена топлотна енергија 7,00 дин/kWh

10%
01.01.2015.

Загревање воде

ЈКП „Београдске електране“

189,24 дин/м3

10%
01.01.2021.

Хладна вода

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

59,46 дин/м3

10%
01.01.2021.

Канализација

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

24,04 дин/м3

10%
01.10.2019.

Погонска спремност система

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

130,68 динара у фиксном износу

10%
01.01.2021.

Коришћење водног добра

Републичка дирекција за воде

0,2407 дин/м3

0%
01.01.2021.

Накнада за испуштену воду

Републичка дирекција за воде

0,2167 дин/м3

0%
02.08.2021.

Сакупљање и транспорт комуналног отпада-домаћинства по м2 

ЈКП „Градска чистоћа“

5,61 дин/м2

10%
02.08.2021.

Сакупљање и транспорт комуналног отпада за остале кориснике по м2

ЈКП „Градска чистоћа“

16,50 дин/м2

10%
02.08.2021. Сакупљање и транспорт комуналног отпада-за пословни простор до 30 м2: предузетници - група 1 ЈКП „Градска чистоћа“ 1.177,00 динара фиксно за пословне просторе до 30 м2 10%
02.08.2021. Сакупљање и транспорт комуналног отпада-за пословни простор до 30 м2: предузетници - група 2 ЈКП „Градска чистоћа“ 1.529,00 динара фиксно за пословне просторе до 30 м2 10%
02.08.2021. Сакупљање и транспорт комуналног отпада-за пословни простор до 30 м2: предузетници - група 3 ЈКП „Градска чистоћа“

1.870,00 динара фиксно за пословне просторе до 30 м2

10%
02.08.2021. Сакупљање и транспорт комуналног отпада-за пословни простор до 30 м2: предузетници - група 4 ЈКП „Градска чистоћа“ 2.211,00 динара фиксно за пословне просторе до 30 м2 10%
02.08.2021. Сакупљање и транспорт комуналног отпада-за пвовршину пословног простора преко 30 м2 ЈКП „Градска чистоћа“ 26,00 дин/м2 10%
01.11.2021. Сакупљање и транспорт комуналног отпада – паушал по канти (240 л) ЈКП „Градска чистоћа“ 387,20 дин/домаћинство 10%
26.09.2019. Одлагање комуналног отпада-домаћинства по м2 "Бео Чиста Енергија д.о.о." 0,99 дин/м2 10%
25.08.2021. Одлагање комуналног отпада-За домаћинства код којих се комунални отпад одлаже у индивидуалне канте од 240 л, а наплата се врши у паушалном месечном износу "Бео Чиста Енергија д.о.о." 74,80 дин/домаћинство 10%
25.08.2021. Одлагање комуналног отпада-За домаћинства код којих се комунални отпад одлаже у индивидуалне канте од 120 л, а наплата се врши у паушалном месечном износу "Бео Чиста Енергија д.о.о." 37,40 дин/домаћинство 10%
26.09.2019. Одлагање комуналног отпада за остале кориснике по м2  "Бео Чиста Енергија д.о.о." 2,70 дин/м2 10%
26.09.2019. Одлагање комуналног отпада за пословни простор до 30 м2: предузетници-група 1 "Бео Чиста Енергија д.о.о." 192,40 динара фиксно за пословне просторе до 30 м2 10%
26.09.2019. Одлагање комуналног отпада за пословни простор до 30 м2: предузетници-група 2 "Бео Чиста Енергија д.о.о." 250,13 динара фиксно за пословне просторе до 30 м2 10%
26.09.2019. Одлагање комуналног отпада за пословни простор до 30 м2: предузетници-група 3 "Бео Чиста Енергија д.о.о." 305,70 динара фиксно за пословне просторе до 30 м2 10%
26.09.2019. Одлагање комуналног отпада за пословни простор до 30 м2: предузетници-група 4 "Бео Чиста Енергија д.о.о." 361,30 динара фиксно за пословне просторе до 30 м2 10%
26.09.2019. Одлагање комуналног отпада за површину пословног простора преко 30 м2 "Бео Чиста Енергија д.о.о." 4,16 дин/м2 10%
01.04.2019. Закупнина станова у фонду ЈП "Градско стамбено" ЈП "Градско стамбено" по обрачунима добијеним од ЈП "Градско стамбено"

0%

 

  Закупнина гаража ЈП "Градско стамбено" по обрачунима добијеним од ЈП "Градско стамбено" 20%
01.03.2018. Закупнина за избеглице ЈП "Градско стамбено" 0,00121-коефицијент обрачуна 
обрачун: коефицијент обрачуна*тржишна вредност непокретности м2*коефицијент*површина стана
0%
01.03.2018. Непрофитна закупнина ЈП "Градско стамбено" 2,904-коефицијент обрачуна 
обрачун: коефицијент обрачуна*тржишна вредност непокретности м2*коефицијент*површина стана
0%
01.08.2018. Одржавање зграде са лифтом - станови ЈП „Градско стамбено“ 17,12 дин/м2 20%
01.08.2018. Одржавање зграде без лифта - станови ЈП „Градско стамбено“ 10,72 дин/м2 20%
03.07.2018. Одржавање зграде са лифтом - станови у којима се обавља пословна делатност ЈП „Градско стамбено“ 34,25 дин/м2 20%
03.07.2018. Одржавање зграде без лифта - станови у којима се обавља пословна делатност ЈП „Градско стамбено“ 21,43 дин/м2 20%
03.07.2018. Одржавање зграде са лифтом - пословни простори ЈП „Градско стамбено“ 61,64 дин/м2 20%
03.07.2018. Одржавање зграде без лифта - пословни простори ЈП „Градско стамбено“ 38,58 дин/м2 20%
01.06.2017. Чишћење зграде ЈП „Градско стамбено“ 217,91 динара по стану 20%
  Заједничка електрична енергија "ЕПС дистрибуција доо" по обрачунима добијеним од "ЕПС дистрибуција доо" 20%
01.08.2011. Димничарске услуге Димничар АД 1,383 дин/м2 20%
01.01.2022. Закупнина за станове у својини грађана, задужбина и фондација Задужбине и фондације

Коефицијент: 0,30089

број бодова*површина*коефицијент

0%
01.05.2018. Вода на локалном водоводу Витковица-Равни Гај Витковица-Равни Гај

55,00 дин/м3

10%
01.01.2021. Сакупљање и транспорт комуналног отпада-домаћинство - 1. зона ЈКП "10. октобар" Барајево 5,39 дин/м2 10%
01.01.2021. Сакупљање и транспорт комуналног отпада-канте ЈКП "10. октобар" Барајево 528,00 динара по канти 10%
01.10.2019. Сакупљање и транспорт комуналног отпада-пословни простор - до 30 м2 ЈКП "10. октобар" Барајево

1. група 991,10 динара фиксно за пословне просторе до 30 м2

2. група 1288,44 динара фиксно за пословне просторе до 30 м2

3. група 1574,76 динара фиксно за пословне просторе до 30 м2

4. група 1861,09 динара фиксно за пословне просторе до 30 м2

10%
01.01.2021. Сакупљање и транспорт комуналног отпада-контејнери 1,1 м3 ЈКП "10. октобар" Барајево 4.840,00 динара по контејнеру 10%
01.10.2019. Сакупљање и транспорт комуналног отпада-пословни простор - већи од 30 м2 ЈКП "10. октобар" Барајево 14,64 дин/м2 10%
01.10.2020. Очитавање УРП TRACO d.o.o. Према појединачном Уговору са стамбеном заједницом 20%
01.03.2021. Текуће одржавање лифта Пан лифт д.о.о. Према појединачном Уговору са стамбеном заједницом 20%
01.03.2021. Инвестиционо одржавање лифта Пан лифт д.о.о. Према појединачном Уговору са стамбеном заједницом 20%
01.02.2022. Текуће одржавање лифта Космај д.о.о. Према појединачном Уговору са стамбеном заједницом 20%
01.02.2022. Инвестиционо одржавање лифта Космај д.о.о. Према појединачном Уговору са стамбеном заједницом 20%
01.10.2019. Одржавање гробља ЈКП "10. октобар" Барајево По обрачунима добијеним од ЈКП "10.октобар" Барајево 10%
01.10.2019. Одржавање гробља ЈП "Сурчин" Сурчин По обрачунима добијеним од ЈП "Сурчин" Сурчин 10%
01.10.2019. Одржавање канализације ЈП "Сурчин" Сурчин По обрачунима добијеним од ЈП "Сурчин" Сурчин 10%
01.03.2021. Испорука топлотне енергије Green Comfort Energy d.o.o. Према појединачном Уговору са стамбеном заједницом 10%
01.03.2021. Испорука расхладне енергије Green Comfort Energy d.o.o. Према појединачном Уговору са стамбеном заједницом 20%
01.11.2021. Очитавање УРП Iluterm Према појединачном Уговору са стамбеном заједницом 20%
01.11.2021. Текуће одржавање лифта Давид Пајић Дака д.о.о. Према појединачном Уговору са стамбеном заједницом 20%
01.11.2021. Инвестиционо одржавање лифта Давид Пајић Дака д.о.о. Према појединачном Уговору са стамбеном заједницом 20%
11.02.2014. Одржавање лифта Коне д.о.о. Према појединачном Уговору са стамбеном заједницом 20%
01.06.2013. Осигурање Дунав осигурање 3,00 дин/м2 0%
01.02.2004. Осигурање Wiener Stadtische osiguranje d.o.o. 4,03 дин/м2 0%

01.11.2014.

 

01.07.2016.

Осигурање 24 часа хитне кућне попавке

 

Осигурање 24 часа хитне кућне поправке

ДДОР Нови Сад

 

ДДОР Нови Сад-24 часа - хитне кућне поправке

3,70 дин/м2

 

199,00 динара по стану

0%
01.11.2006. Осигурање Глобос осигурање 4,50 дин/м2 0%
01.09.2013. Осигурање UNIQUA osiguranje 180 динара по члану домаћинства 0%

01.09.2021.

Услуге сакупљања комуналног отпада за становништво-домаћинства у насељима са територије градске општине Гроцка

ЕКО Гроцка д.о.о.

581,64 дин/домаћинство

10%

01.09.2021.

Услуге сакупљања комуналног отпада за становништво-станови у стамбеним зградама у насељима са територије градске општине Гроцка

ЕКО Гроцка д.о.о.

5,91 дин/м2

10%

01.09.2021.

Услуге сакупљања комуналног отпада за привредне субјекте-СТР, СЗР (категорија 1) у насељима са територије градске општине Гроцка

ЕКО Гроцка д.о.о.

41,26 дин/м2

10%

01.09.2021.

Услуге сакупљања комуналног отпада за привредне субјекте – институције (здравствене, образовне, културне, државне и сл.), канцеларијски простор (категорија 2) у насељима са територије градске општине Гроцка

ЕКО Гроцка д.о.о.

19,96 дин/м2

10%

01.09.2021.

Услуге сакупљања комуналног отпада за привредне субјекте – магацини, складишта (категорија 3) у насељима са територије градске општине Гроцка

ЕКО Гроцка д.о.о.

12,29 дин/м2

10%

01.09.2021.

Услуга грејања станова физичка лица

ЕКО Гроцка д.о.о.

99,77 дин/м2

10%

01.09.2021.

Услуга грејања за привредне субјекте

ЕКО Гроцка д.о.о.

209,21 дин/м2

10%