Заштита корисника током трајања ванредног стања

Објављено: Март 16, 2020

Заштита корисника током трајања ванредног стања

На основу Одлуке о увођењу ванредног стања на територији Републике Србије због епидемије вируса „COVID-19“, ЈКП „Инфостан технологије“ је као друштвено одговорно предузеће које води рачуна најпре о најстаријим, а потом и свим осталим корисницима донело низ мера у складу са Одлукама председника Александра Вучића и Владе Србије, како би сви били заштитићени од економских последица епидемије вируса „COVID-19“.

 

Како су пензионери  уједно и најугроженији вирусом „COVID-19“, ЈКП „Инфостан технологије“ је омогућило најстариј суграђани који имају више од 65 година да своје рачуне за месеце фебруар, март и април 2020. године плате накнадно, по завршетку ванредног стања и то без обрачунавања камате.

 

Како би заштитило своје кориснике ЈКП „Инфостан технологије“ током трајања ванредног стања неће покретати нове поступке принудне наплате, при чему ће се застати са спровођењем поступака извршења у периоду од 90 дана.

 

Свим редовним платишама старијим од 65 година ће током трајања ванредног стања бити омогућено коришћење попуста од 5%, 6% и 7% и субвенција у износу 10-30%, те нико од наведених група корисника у овом периоду неће изгубити право на попусте и субвенције при плаћању рачуна, без обзира на кашњење у плаћању. Предузеће такође у наведеном периоду неће обрачунавати камате на кашњење.

 

Предузеће ће изаћи сусрет корисницма и продужити акцију репрограма дуга по окончању ванредног стања, најмање за додатних 90 дана, како би сви заинтересовани могли да репрограмирају дуг по веома повољним условима. Све мере које ће спровести предузеће имају за циљ да Београђанима помогну и да растерете њихове кућне буџете током трајања ванредног стања.

 

Додатна мера ЈКП „Инфостан технологије“ је обустава рада са корисницима на шалтерима предузећа, те је препорука да се корисници за питања, приговоре, рекламације и сугестије обраћају телефонским путем и путем е-маила. Корисницима су на располагању у појачаном капацитету Бесплатни позивни центар 0800 011 018 за позиве из свих фиксних мрежа, као и телефонски број 011/395-44-20 за позиве из мобилних мрежа, као и телефони експозитура предузећа. Питања се могу упутити и путем електронске поште, на е-маил адресе: infostan@infostan.rs , prinudnanaplata@infostan.rs , upitstanja@infostan.rs , као и на е-mail адресе експозитура предузећа, у зависности од врсте тражених информација. Подсећамо да се обрасци за рекламације на комуналне услуге могу преузети са сајта предузећа и послати путем е-маила.

Корисницима је на располању On-line упит стања на сајту предузећа, путем кога могу брзо и једноставно преузети електронске копије рачуна и извршити уплату не чекајући да им рачун стигне редовном поштом, поред чега имају увид у своје уплате.