Ширење ИТ тима ЈКП

Објављено: Мај 31, 2019

Ширење ИТ тима ЈКП "Инфостан технологије"

ЈКП "Инфостан технологије" позива младе и образоване људе да постану део стручног ИТ тима Градске управе Града Београда.

 

Студенти многобројних факултета, који желе да постану стручњаци за ИТ, да се усавршавају на најновијим и најмодернијим информационим технологијама и раде у најбољем пословном и професионалном окружењу, могу да пошаљу радну биографију и пријаве се на е-маил  itzaposlenje@infostan.rs .

 

ЈКП "Инфостан технологије" управља најважнијим информатичким пословима у целој Градској управи Града Београда, располаже са свим техничким и кадровским ресурсима и комплетном инфраструктуром информационог система, са којима успешно обавља  и обједињену наплату, штампу и дистрибуцију рачуна.

 

Уколико сте систем инжењер, техничар, програмер или пројектант и желите да радите са професионалцима и унапредите своју каријеру у најбољем пословном окружењу и  на најмодернијим информационим технологијама, придружите се тиму стручњака који воде ИТ послове у Граду Београду! 

 

Постаните и Ви део стручног и професионалног информатичког тима ЈКП "Инфостан технологије" и примените своје знање у следећим областима:

-Управљање најважнијим информатичким пословима у Градској управи

-Израда и одржавање апликација за Градску управу

-Администрација рачунарске мреже и развој web апликација

-Програмирање, пројектовање, импелмантација и   администрација апликација и пружање ИТ подршке целокупној Градској управи

-Унапређење рада информатичких послова Градске управе на најновијим и најмодерним информационим технологијама

 

Као део стручног ИТ тима Градске управе и ЈКП "Инфостан технологије", које одржава рачунарску мрежу за више од 2.300 корисника, своје знање можете да примените на:

-Пословима аутоматске обраде података, одржавању и развијању јединственог информационог система

-Увођењу и коришћењу савремених информационих технологија и пружању услуге код избора хардвера, софвера и апликативних решења

-Повезивању и одржавању рачунарске мреже, администрацији система, обављању послова на одржавању мреже и сервера

-Додели корисничких права корисницима, обављању послова на антивирусној заштити, вођењу рачуна о рационалном и ефикасном коришћењу рачунарске опреме

 

Рад у ИТ тиму Градске управе омогућава и:

-Давање информатичке подршке на системском нивоу, дефинисање конфигурације  рачунара, структуре потребних периферијских и мрежних уређаја и предлагање модела системског, апликативног и комуникационог софтвера за подршку информационом систему

-Превентивни надзор и оптимизацију Информационог система са аспекта безбедности, брзине, поузданости, пропустљивости и складиштења података

-Обављање инсталације и администрације серверских, мрежних и клијентских ресурса

-Редовну и ажурну сарадњу и координацију послова са техничком подршком мрежних и комуникационих ресурса и апликативног софтвера

-Активан рад на одржавању стабилног функционисања мреже и остале ИТ инфраструктуре предузећа

-Пренос и контролу преноса података између клијентских станица и сервера у мрежама предузећа

-Стални приступ интернету Информационог система предузећа, као и примену лиценцног софтвера, адекватну замену недостајућих лиценци програмима слободним за јавну употребу и предузимање мера за спречавање употребе недозвољеног софтвера

-Системска заштита рачунара и ажурно складиштење (Back up) података обрађених у локалним мрежама предузећа

-Предлагање пројектантских решења за израду нових програмских модула и усавршавање апликативног софтвера

 

Уколико сте систем инжењер, техничар, програмер или  пројектант и желите да постаните део стручног ИТ тима Градске управе Града Београда пошаљите Вашу радну биографију и пријавите се на е-маил  itzaposlenje@infostan.rs .