Сарадња ЈКП

Објављено: Март 19, 2019

Сарадња ЈКП "Инфостан технологије" са Саобраћајним факултетом

ЈКП "Инфостан технологије" и Саобраћајни факултет Универзитета у Београду су потписали Споразум о међусобној пословно-техничкој сарадњи у области савремених информационо-комуникационих технологија.

Овим споразумом утврђују се полазне основе за међусобну сарадњу имајући у виду да ЈКП "Инфостан технологије" и Саобраћајни факултет имају заједничке интересе и вредности у области савремених ИКТ.

Саобраћајни факултет образује високо-образоване инжењере на основним, мастер и докторским академским студијама, који своје богато стечено теоријско знање из области информационих и комуникационих технологија могу даље проширити и применити у реалним привредним субјектима, као што је ЈКП "Инфостан технологије", које је водеће информатичко градско предузеће.

Споразум ће омогућити успостављање и одржавање међусобне пословно-техничке и научне сарадње кроз унапређивање и развој информатичких знања, увођење нових информатичких решења, размену искустава, едукацију и организовање заједничких предавања и презентација, формирање програма студентских пракси, као и других облика сарадње из области делатности потписница Споразума.