Репрограм дуга за кориснике комуналних услуга

Објављено: Октобар 31, 2019

Репрограм дуга за кориснике комуналних услуга

Корисници комуналних услуга у периоду од 1. новембра до 31. децембра 2019. године могу по веома повољним условима да закључе репрограм дуга за неизмирене комуналне услуге. Градско веће града Београда донело је Закључак који омогућава репрограм дуга за физичка лица која су утужена код надлежних судова и јавних извршитеља, за које су донесене правоснажне пресуде и решења о извршењу, поступке који су у току пред надлежним судовима, кориснике који дугују више од три месеца, а за које није покренут поступак принудне наплате, као и за дужнике који су у претходним годинама приступили репрограму дуга, а нису поштовали динамику отплате.

 

Свим корисницима који репрограмирају дуг отписује се целокупна камата у случају испуњења уговорних одредби, при чему могу да одаберу жељени модел отплате преосталог дуга, и то:  плаћањем дуга у целости отписује се 15% преосталог дуга, за плаћање дуга на 3 месечне рате отписује се 12% преосталог дуга, за 6 рата отписује се 10% преосталог дуга, док се за 12 рата отписује 5% преосталог дуга. Током примене и поштовања услова репрограма обрачун камате мирује, а потписници су у обавези да плаћају текуће обавезе поред рате за репрограмирани дуг.

 

Сви заинтересовани за репрограм дуга могу да дођу у било коју експозитуру или седиште предузећа сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова, где ће на лицу места добити предлог Уговора о признању дуга. Сви потписници Уговора дужни су да овере потпис код јавних бележника и доставе га ЈКП „Инфостан технологије“, о чему ће предузеће  благовремено  обавештавати надлежне судове и јавне извршитеље. Корисници ће након потписивања и овере добити комплетан план отплате са роковима доспећа уговорених рата. У случају неплаћања две узастопне рате целокупна дуговања према ЈКП „Инфостан технологије“ доспевају на наплату одмах.


Законом о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу, који се примењује од 01.01.2020. године, предвиђено је да се сви извршни поступци који се спроводе пред судовима наставе пред јавним извршитељима. Управо из тог разлога, Град Београд и ЈКП „Инфостан технологије“ су још једном изашли у  сусрет корисницима комуналних услуга који имају заостала дуговања, како не би били изложени додатним трошковима извршног поступка. 

 

Корисници ће уз октобарски рачун добити све информације о условима репрограма дуга, о чему се могу такође обавестити позивом Бесплатног позивног центра 0800 011 018 за позиве из свих фиксних мрежа и позивом броја 011/395-44-20 за позиве из мобилних мрежа.

 

ЈКП „Инфостан технологије“ свим редовним платишама који на време плаћају рачуне, у знак захвалности припрема од новембра додатне велике попусте и бројне погодности. Поред постојећих попуста при плаћању рачуна од 5%, 6% и 7%, предузеће ће у сарадњи са пословним партнерима обезбедити додатне велике попусте који ће бити истакнути на сајту предузећа, у делу Кутак за редовне платише. У овом тренутку око 350.000 редовних платиша има право на  унапред обрачунате попусте при плаћању рачуна и на тај начин остварује уштеду у кућном буџету. Рачун обједињене наплате плаћа се без провизије у ЈП Пошта Србије и пословним банкама.