Регистрација страних држављана на порталу е.Сандуче

Објављено: Август 24, 2020

Регистрација страних држављана на порталу е.Сандуче

На наше велико задовољство, више од 50.000 нових корисника преко портала е.Сандуче успешно електронски добија и плаћа рачуне само једним кликом платним картицама. Управо због великог интересовања корисника трудимо се да Вам обезбедимо нове функционалности и погодности. Такође, са циљем да Вам додатно олакшамо коришћење портала, трудимо се да унапредимо функционалности у складу са Вашим предлозима, сугестијама и потребама.

 

ЈКП „Инфостан технологије“ је омогућило регистрацију страних држављана који имају привремени или стални боравак у Републици Србији, како би што већи број корисника који нису држављани наше земље могао брзо и лако да се региструје на електронски сервис за доставу и плаћање рачуна е.Сандуче.

 

Нова функционалност коју смо обезбедили за све стране држављане који су власници некретнина у Републици Србији омогућава им да се региструју са евиденционим бројем, имају увид у своје рачуне и врше безбедно и сигурно плаћање из иностранства само једним кликом.

 

Наиме, сваки страни држављанин у обавези је да изврши пријаву боравка у нашој земљи и то у року од 24 сата од уласка на територију Републике Србије. У зависности од држављанства, страни држављани могу боравити до 90 дана у нашој земљи. Уколико се задржавају дуже од предвиђеног времена за боравак у обавези су да поднесу Захтев за привремени боравак који се одобрава до једне године и у том случају добијају евиденциони број, који има 13 цифара као и јединствени матични број српских  држављана. Структура евиденционог броја странца се одређује сходно одредбама Закона о јединственом матичном броју, на начин да се стално настањеном странцу и странцу коме је одобрен азил у Републици Србији одређује број регистра 06, а осталим категоријама странаца број регистра 66 (Закон о странцима, члан 7.  став 3.). Регистарски број је на осмом и деветом месту у структури евиденционог броја. Страни држављани стичу право сталног боравка након 5 година привременог боравка у нашој земљи.

 

Приликом достављања Уговора или друге документације на основу које се врши промена у бази Система обједињене наплате, потребно је приложити и документ који је издао МУП, на коме је исказан евиденциони број. Све информације о потребној документацији страни држављани могу добити у Полицијској управи за град Београд, Управа за странце, улица Савска 35, тел: 011/361-89-56.

 

ЈКП „Инфостан технологије“ ће се и у наредном перидоу потрудити да унапреди и допуни функционалности портала е.Сандуче и додатно олакша  електронску доставу и плаћање рачуна.