Радно време Бесплатног позивног центра

Објављено: Март 18, 2020

Радно време Бесплатног позивног центра

Бесплатан позивни центар ЈКП "Инфостан технологије" ради у појачаном капацитету сваког радног дана од 7:30-14:00 часова и суботом од 8:00-14:00 часова. 

 

Корисницима су на располагању бесплатан телефонски број 0800 011 018 за позиве из свих фиксних мрежа, као и телефонски број 011/395-44-20 за позиве из мобилних мрежа. 

 

Због обуставе рада са корисницима на шалтерима предузећа, за сва питања, приговоре, рекламације и сугестије они се могу обратити телефонским путем и путем е-maila. Питања се могу упутити  на е-mail адресе: infostan@infostan.rs , prinudnanaplata@infostan.rs , upitstanja@infostan.rs , као и на е-mail адресе експозитура предузећа, у зависности од врсте тражених информација. Обрасци за рекламације на комуналне услуге могу се преузети са сајта предузећа и послати путем е-maila.

 

Корисницима је на располању On-line упит стања на сајту предузећа, путем кога могу брзо и једноставно преузети електронске копије рачуна и извршити уплату не чекајући да им рачун стигне редовном поштом, поред чега имају увид у своје уплате.