Рад са корисницима на шалтерима од 1. јуна

Објављено: Мај 11, 2020

Рад са корисницима на шалтерима од 1. јуна

ЈКП „Инфостан технологије“ своје шалтере за рад са корисницима отвара од 1. јуна, у складу са препорукама заштите од коронавируса.

 

ЈКП „Инфостан технологије“ је током ванредног стања одговарало у пуном капацитету, уредно и ажурно на сва обраћања корисника путем Бесплатног позивног центра, e-maila, поште, као и захтева који су остављани у корисничке кутије постављене испред сваке експозитуре и седишта предузећа.

 

До почетка рада са корисницима они могу да нам се обрате на све претходно поменуте начине.  Телефони Бесплатног позивног центра 0800 011 018 за позиве из свих фиксних мрежа и броја 011/ 395-4420 за позиве из мобилних мрежа доступни су за кориснике сваког радног дана у периоду од 07:30 до 20:00 часова и суботом од 08:00 до 14:00 часова. Сва питања примедбе и рекламације корисници могу да пријаве путем поште или на e-mail infostan@infostan.rs  и e-mail  адресе свих експозитура. За сва питања у вези поступака принудне наплате обезбеђена је e-mail адреса prinudnanaplata@infostan.rs . Обрасци за рекламације и промене на рачунума доступни су за преузимање на сајту предузећа.