Рачуни обједињене наплате на порталу е.Сандуче

Објављено: Јун 11, 2020

Рачуни обједињене наплате на порталу е.Сандуче

Када су у питању рачуни обједињене наплате чији је издавалац ЈКП „Инфостан технологије“, корисницима је на порталу https://esanduce.rs   омогућен прецизан увид у електронске рачуне за комуналне услуге одмах по формирању задужења, пре процеса штампе и дистрибуције на кућне адресе, поред чега им је омогућено безбедно електронско плаћање рачуна само једним кликом Visa, Dina, Mastercard и Maestro   платним картицама, без одласка у платне институције.

 

Након пријаве на портал е.Сандуче и одабира жељене непокретности,  корисницима је у делу РАЧУНИ доступна архива претходних рачуна и њихов статус у зависности од тога да ли су плаћени или не. Сваки појединачни неплаћени рачун може се платити без провизије само једним кликом на зелено дугме ПЛАТИ , након чега корисник добија а e-mail потврду о успешно извршеној трансакцији.  У делу УТУЖЕЊА корисници имају прецизне информације о покренутим поступцима принудне наплате уз могућност плаћања утужених обавеза једним кликом. Уколико је корисник репрограмирао дуг, у делу РЕПРОГРАМ налазе се детаљне информације о обавезама за које је потписан Уговор о признању дуга и отплати дуга на рате, уз могућност плаћања истих само једним кликом. Такође, у делу ОПОМЕНЕ корисници ће у случају неплаћања доспелих обавеза бити информисани о неизмиреном дугу, како би благовремено могли да изврше плаћање пре покретања поступка принудне наплате. Портал е.Сандуче у делу ПЛАЋАЊА обезбеђује прецизне информације о реализованим уплатама корисника из претходног периода, по датумима и износима.

 

Нови брз, ефикасан, једноставан и сигуран портал е.Сандуче олакшава корисницима доставу и плаћање рачуна, због чега Вас позивамо да се региструјете на нови портал https://esanduce.rs , где су Вам обезбеђени електронски рачуни много пре процеса физичке доставе на кућне адресе, као и могућност безбедног плаћања једним кликом из својих домава.

 

Уштедите своје време, не чекајте на шалтерима и искористите све електорнске погодности које смо Вам припремили.

 

За све додатне информације о платформи е.Сандуче на располагању Вам је Бесплатан позивни центар 0800 011 018 за позиве из свих фиксних мрежа, број 011/395-44-20 за позиве из мобилних мрежа и e-mail адреса esanduce@infostan.rs    .

 

Одогворе на најчешћа питања можете погледати на сајту предузећа у рубрици "Честа питања и одговори".