Промена услуге изношење смећа од августовског рачуна

Објављено: Септембар 1, 2021

Промена услуге изношење смећа од августовског рачуна

Обавештавамо све кориснике-физичка лица да је, почев од рачуна за месец август 2021. године, сагласно Одлуци о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом („Службени лист града Београда“, број 71/19, 78/19 и 26/21), услуга „изношење смећа“ раздвојена на две ставке: „сакупљање и транспорт комуналног отпада“ и „одлагање комуналног отпада“.  

 

Корисници ће почев од рачуна за месец август остваривати право на попусте од 5, 6 и 7% и субвенције 10-30% на услуге „сакупљање и транспорт комуналног отпада“ чији је давалац  ЈКП „Градска чистоћа“ и „одлагање комуналног отпада“, коју испоручује „Бео Чиста енергија д.о.о“. Ценовник нових услуга ЈКП „Градска чистоћа“ и „Бео Чиста енергија д.о.о“ примењују се од 2. августа.

 

Овом изменом се није променило укупно задужење корисника комуналних услуга, већ је износ задужења исти као и за досадашњу услугу „изношења смећа“, која је била примењивана пре раздвајања на две ставке.

 

Досадашња цена од 6,60 динара по квадратном метру расподељена је тако да се 5,61 динар наплаћује за услугу „сакупљање и транспорт комуналног отпада“, док се преостали износ од 0,99 динара наплаћује за услугу „одлагање комуналног отпада.