Продужен репрограм дуга за кориснике комуналних услуга

Објављено: Децембар 27, 2019

Продужен репрограм дуга за кориснике комуналних услуга

Због веома позитивних ефеката акције репрограма дуга и великог интересовања корисника за измирење заосталог дуга по веома повољним условима, уз отпис целокупне камате и дела главног дуга, ЈКП „Инфостан технологијеˮ је продужило акцију до 31. марта 2020. године. Предузеће је на овај начин изашло у сусрет свим корисницима који до сада нису стигли, а заинтересовани су да закључе Уговор о признању дуга и отплати на рате. 

 

Корисницима који репрограмирају дуг омогућени су најповољнији услови, јер има се отписује целокупна камата у случају испуњења уговорних одредби, при чему могу да одаберу број рата и жељени модел отплате преосталог дуга. Плаћањем дуга у целости отписује се 15% преосталог главног дуга, за плаћање дуга на 3 месечне рате отписује се 12% преосталог главног дуга, за 6 рата отписује се 10% преосталог главног дуга, док се за 12 рата отписује 5% преосталог главног дуга. Током примене и поштовања услова репрограма обрачун камате мирује, а потписници су у обавези да плаћају текуће обавезе поред рате за репрограмирани дуг.

 

Сви заинтересовани за репрограм дуга могу да дођу у било коју експозитуру или седиште предузећа сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова где ће на лицу места добити предлог Уговора о признању дуга и све детаљне информације поступку закључења Уговора. Информације о условима репрограма дуга корисници могу добити позивом Бесплатног позивног центра 0800 011 018 за позиве из свих фиксних мрежа и броја 011/395-44-20 за позиве из мобилних мрежа.

 

Законом о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу, који се примењује од 01.01.2020. године, предвиђено је да се сви извршни поступци који се спроводе пред судовима наставе пред јавним извршитељима. Управо из тог разлога, Град Београд и ЈКП „Инфостан технологије“ су још једном изашли у  сусрет корисницима комуналних услуга који имају заостала дуговања, како не би били изложени додатним трошковима извршног поступка.

 

ЈКП „Инфостан технологије“ свим редовним платишама који на време плаћају рачуне унапред обрачунава  попусте при плаћању рачуна од 5%, 6% и 7%, док социјално угрожени корисници остварују право на субвенције 10-30%. Предузеће у сарадњи са Техноманијом, трговинским ланцем Аман, Тикетингом и Библиотеком града Београда омогућава многобројне попусте и погодности на разноврсне робе и услуге. Рачун обједињене наплате плаћа се без провизије у ЈП Пошта Србије и пословним банкама. Предузеће и у наредном периоду планира додатне, велике попусте и погодности у сарадњи са бројним пословним партнерима, који ће бити истакнути на сајту предузећа, у делу Кутак за редовне платише. У овом тренутку око 350.000 редовних платиша има право на  унапред обрачунате попусте при плаћању рачуна и на тај начин остварује уштеду у кућном буџету.