Отворени поступак јавне набавке услуге - стицање потребних сертификата за несметан рад ИТ стручњака, бр.Т 18/18

Објављено: Мај 22, 2019

Отворени поступак јавне набавке услуге - стицање потребних сертификата за несметан рад ИТ стручњака, бр.Т 18/18

Т18-18-позив-за-подносење-понуда

Т18-18-конкурсна документација

Т18-18-Одлука-о-додели-уговора

Т18-18-обавестење-о-закљуценом-уговору