Отворени поступак јавне набавке услуге - комуникационе услуге повезивања удаљених локација и интернет, бр.Т 03/19

Објављено: Мај 21, 2019

Отворени поступак јавне набавке услуге - комуникационе услуге повезивања удаљених локација и интернет, бр.Т 03/19

Т03-19-позив-за-подносење-понуда

Т03-19-конкурсна-документација