Отворени поступак јавне набавке добра - Набавка нових хост сервера за виртуелизацију сервиса за потребе пројекта консолидације СОН, ЦРМ и других пословних сервиса, бр. Т 12/20

Објављено: Фебруар 27, 2020

Отворени поступак јавне набавке добра - Набавка нових хост сервера за виртуелизацију сервиса за потребе пројекта консолидације СОН, ЦРМ и других пословних сервиса, бр. Т 12/20

Т12-20-позив-за-подносење-понуда

Т12-20-конкурсна-документација