Обавештење за кориснике

Објављено: Март 19, 2019

Обавештење за кориснике

Обавештавамо све кориснике да ће, почев од рачуна за месец мај 2018. године, ЈКП "Инфостан технологије" у налозима за уплату који се достављају уз рачун обједињене наплате и у сврси уплате и у позиву на број навести конкретан месец и годину на који се рачун односи. 

На тај начин, уплате корисника од рачуна за мај 2018. године неће бити књижене на најстарији неплаћени, а неутужени рачун као до сада, већ на месец и годину за коју је рачун испостављен, чиме ће бити постигнута јасна повезаност рачуна и налога за уплату.