Обавештење о наплати трошкова управљања и одржавања

Објављено: Март 19, 2019

Обавештење о наплати трошкова управљања и одржавања

ЈКП "Инфостан технологије" сходно члану 65. новог Закона о становању и одржавању зграда ("Сл.гласник РС" бр. 104/16 – Закон) обавештава Скупштине стамбених заједница/Професионалне управнике/Правна лица/Принудну управу да могу да закључе Уговор о улиставању трошкова управљања и одржавања зграде у систем обједињене наплате. 

Наше предузеће ће свима који закључе наведени Уговор пружити могућност да преко обједињеног рачуна наплаћују:

• Трошкове одржавања
• Трошкове управљања

Све Скупштине стамбених заједница,професионални управници стамбених заједница, правна лица, као и принудна управа именована од стране јединице локалне самоуправе који су заинтересовани за наплаћивање својих трошкова путем уплатница обједињене наплате, треба да доставе попуњен образац Захтева за закључење Уговора о улиставању трошкова управљања и одржавања зграде у систем обједињене наплате, у било коју експозитуру ЈКП "Инфостан технологије" или у Службу за рад са корисницима и даваоцима услуга у СОН-у, у седишту предузећа, Данијелова 33. Уз попуњени Захтев потребно је доставити следећу неопходну документацију:

1. Одлуку Стамбене заједнице и извод записника који садржи текст одлуке, потписан и оверен од стране управника у складу са законом којим се уређује овера потписа, у складу са чланом 64. Закона о становању и одржавању стамбених зграда, којом је прописано да ће се трошкови наплате управљања/одржавања зграде обављати преко рачуна ЈКП "Инфостан технологије" улиставањем ставке  "наплата трошкова управљања/одржавања зграде"  за све власнике посебних делова стамебене зграде који су евидентирани у Систем обједињене наплате

2. Уговор између Стамбене заједница и организатора професионалног управљања којим је прописано да Организатор професионалног управљања може закључити уговор са ЈКП "Инфостан технологије" о наплати трошкова управљања и трошкова одржавања.
 
3. Евиденцију о власницима посебних делова стамбене зграде издате од стране управника стамбене заједнице у складу са чланом 50. став 1. тачка 6 Закона о становању и одржавању стамбених зграда са месечним задужењем сваког од власника посебних делова стамебене заједнице;

Подношењем Захтева Стамбена заједница се саглашава, да се у Систем обједињене наплате укључе власници посебних делова стамбене зграде који су евидентирани као корисници услуга Система обједињене наплате.

По пријему Захтева и документације Скупштине стамбених заједница/Професионални управници/Правна лица/Принудне управе ће бити обавештени о термину закључења Уговора о улиставању трошкова управљања и одржавања зграде у систем обједињене наплате.

Овде можете преузети образац Захтева за пријем у систем обједињене наплате:

Захтев за Скупштине Стамбених заједница
Захтев за Професионалне управнике
Захтев за Правна лица

Више информација о Закону о становању и одржавању зграда ("Сл.гласник РС" бр. 104/16 – Закон) и оснивању Скупштине стамбене заједнице можете прочитати на нашем сајту у делу  "Скупштина стамбене заједнице" .