Мере заштите против корона вируса у ЈКП Инфостан технологије

Објављено: Март 13, 2020

Мере заштите против корона вируса у ЈКП Инфостан технологије

Услед повећања броја оболелих лица од вируса „COVID-19“ на територији Србије и Београда, донете су бројне мере и препоруке за заштиту од ширења вируса. Тим поводом одржан је Штаб за ванредне ситуације везан за заштиту становништва од вируса „COVID-19“ у Градској управи града Београда.

 

Како је једна од главних мера обустава организације јавних догађаја и забрана окупљања великог броја људи, препорука ЈКП „Инфостан технологије“ је да се корисници комуналних услуга за  питања, приговоре, рекламације и сугестије обраћају телефонским путем и путем е-maila - електорнске поште.

 

За сва питања корисника на располагању су Бесплатни позивни центар 0800 011 018 за позиве из свих фиксних мрежа, као и телефонски број  011/395-44-20  за позиве из мобилних мрежа, као и телефони екпозитура предузећа. Питања се могу упутити и путем електорнске поште, на е-mail адресе: infostan@infostan.rs , prinudnanaplata@infostan.rs, upitstanja@infostan.rs , као и на е-mail адресе експозитура предузећа, у зависности од врсте тражених информација. Подсећамо да се обрасци за рекламације на потрошене комуналне услуге могу преузети електорнски са сајта предузећа и послати путем е-maila.

 

Корисницима је на располању ON-LINE упит стања на сајту предузећа, путем кога могу брзо и једноставно преузети електронске копије рачуна и извршити увид у своје уплате.

 

У седишту и екпозитурама предузећа запослени се придржавају посебних мера када је у питању дезинфекција, хигијена и проветравање просторија, приликом чега су запослени физички одвојени  стаклом од корисника.

 

ЈКП „Инфостан технологије“ ће помно пратити упутства и препоруке надлежних органа. Уколико се буду пооштриле мере у складу са растом ризика од оболевања, у складу са тим биће донети даљи кораци о чему ће корисници бити обавештени.