ЈКП Инфостан технологије нема дуг за струју

Објављено: Јул 30, 2020

ЈКП Инфостан технологије нема дуг за струју

ЈКП „Инфостан технологије“ нема дуг за утрошену електричну енергију, нити је један од највећих дужника ЕПС-а.

 

Дуг који је наведен у медијима  представља неизмирене обавезе корисника комуналних услуга за утрошену заједничку електричну енергију, која се наплаћује преко Система обједињене наплате.

 

Наиме, домаћинства у Београду преко једниственог рачуна обједињене наплате плаћају накнаде на име извршених комуналних услуга и испоручених комуналних производа, међу којима је и заједнички утрошена електрична енергија. Због тога истичемо да се наведено дуговање односи на неизмирене обевезе корисника комуналних услуга, а не ЈКП „Инфостан технологије“, обзиром да износи накнада које се наплаћују у Систему обједињене наплате не представљају његов пословни приход.