Јавна набавка мале вредности услуге - осигурање запослених и имовине, бр.М 02/19

Објављено: Мај 22, 2019

Јавна набавка мале вредности услуге - осигурање запослених и имовине, бр.М 02/19

М02-19-позив-за-подносење-понуда

М02-19-конкурсна-документација

М02-19-обавестење-о-продузењу-рока

М02-19-Одлука-о-додели-уговора